Finance & HR support

De afdeling Finance is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle financiële processen binnen GMP+ International. Het organiseren en uitvoeren van de financiële administratie is een van de hoofdtaken van de afdeling.

Hieronder valt onder andere de debiteuren en crediteuren administratie, maar ook het opstellen van financiële rapportages zoals de begroting en jaarrekening. Daarnaast heeft de afdeling Finance als belangrijk taak de planning en controle activiteiten, worden gestelde doelen bereikt, blijven we binnen budget en wat kan er verbeterd worden?