Andere talen beschikbaar via:
Menu

B documenten

De A-, B- en D-documenten van GMP+ International voorzien bedrijven – zowel gecertificeerde als bedrijven die daar interesse in hebben – van alle relevante informatie over het GMP+ certificatieschema: van algemene voorwaarden tot de implementatie.

In de B-documenten vindt u de normatieve documenten, bijlagen en de country notes, dit heeft betrekking op FSA.
De voorgaande versie van onderstaande documenten is hier te raadplegen.

B - Standards
GMP+ B1 Productie, handel en diensten (versie 01.07.2018)  
GMP+ B1.2 Productie, Handel en Diensten - Aanvullende voorwaarden voor ISO22000:2005/PAS222:2011 (versie 01.07.2018)
GMP+ B2 Productie van diervoederingrediënten (versie 01.07.2018) 
GMP+ B3 Handel, collectie en op- & overslag (versie 01.07.2018) 
GMP+ B3.2 Handel aan veehouderijbedrijven (tussenhandel) (versie 01.07.2017) 
GMP+ B4 Transport (versie 01.07.2018) 
GMP+ B4.3 Kust- en binnenvaart (versie 01.07.2018) 
GMP+ B8 Productie en handel huisdiervoeders (versie 01.04.2019) 
GMP+ B10 Laboratoriumonderzoek (versie 01.01.2015)
GMP+ B11 Protocol for GMP+ registration for Laboratories (Engelse versie 04.06.2019)

 

GMP+ BA1 Specifieke voederveiligheidsnormen (versie 17.12.2019)  
GMP+ BA2 Beheersing van residuen (versie 01.04.2019)
GMP+ BA3 Minimumvoorwaarden negatieve lijst (versie 08.03.2018) 
GMP+ BA4 Minimumvoorwaarden inspectie en analyse (versie 01.07.2018) 
           - Aflatoxine B1 protocol (versie 11.12.2019) 
           - Aflatoxine B1 protocol (versie 10.02.2020) 

GMP+ BA5 Minimumvoorwaarden EWS (versie 01.07.2018)  Beslisboom
GMP+ BA6 Minimumvoorwaarden Etiketteren en Afleveren (versie 01.04.2019)  
           -  Annex 1- Lijst met goedgekeurde GMP+ declaraties (update januari 2020)
GMP+ BA7 Specifieke voorwaarden voor bijproducten uit de olie- en vetindustrie (versie 01.04.2019/corr.15.07.2019)
GMP+ BA10 Minimumvoorwaarden inkoop (Engelse versie 16.03.2020) 
          - Annex Monitoring processed feed materials 

GMP+ BA11 Performance criteria for GMP+ Registered Laboratories  (Engelse versie 04.06.2019)
GMP+ BA13 Minimumvoorwaarden monstername (versie 01.01.2015)

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws