B documenten

De A-, B- en D-documenten van GMP+ International voorzien bedrijven – zowel gecertificeerde als bedrijven die daar interesse in hebben – van alle relevante informatie over het GMP+ certificatieschema: van algemene voorwaarden tot de implementatie.

In de B-documenten vindt u de normatieve documenten, bijlagen en de country notes, dit heeft betrekking op FSA.
De voorgaande versie van onderstaande documenten is hier te raadplegen.

B - Standards
GMP+ B1 Productie, handel en diensten (versie 01.07.2018)  
GMP+ B1.2 Productie, Handel en Diensten - Aanvullende voorwaarden voor ISO22000:2005/PAS222:2011 (versie 01.07.2018)
GMP+ B2 Productie van diervoederingrediënten (versie 01.07.2018) 
GMP+ B3 Handel, collectie en op- & overslag (versie 01.07.2018) 
GMP+ B3.2 Handel aan veehouderijbedrijven (tussenhandel) (versie 01.07.2017) 
GMP+ B4 Transport (versie 01.07.2018) 
GMP+ B4.3 Kust- en binnenvaart (versie 01.07.2018) 
GMP+ B8 Productie en handel huisdiervoeders (versie 01.04.2019) 
GMP+ B10 Laboratoriumonderzoek (versie 01.01.2015)
GMP+ B11 Protocol for GMP+ registration for Laboratories (Engelse versie 04.06.2019)

 

GMP+ BA1 Specifieke voederveiligheidsnormen (versie 17.09.2019)  
GMP+ BA2 Beheersing van residuen (versie 01.04.2019)
GMP+ BA3 Minimumvoorwaarden negatieve lijst (versie 08.03.2018) 
GMP+ BA4 Minimumvoorwaarden inspectie en analyse (versie 01.07.2018) 
           - Aflatoxine B1 protocol (versie 05.08.2019) 
           - Aflatoxine B1 protocol (versie 23.09.2019) 
GMP+ BA5 Minimumvoorwaarden EWS (versie 01.07.2018)  Beslisboom
GMP+ BA6 Minimumvoorwaarden Etiketteren en Afleveren (versie 01.04.2019)  
           -  Annex 1- Lijst met goedgekeurde GMP+ declaraties (update september 2019)
GMP+ BA7 Specifieke voorwaarden voor bijproducten uit de olie- en vetindustrie (versie 01.04.2019/corr.15.07.2019)
GMP+ BA10 Minimumvoorwaarden inkoop (versie 27.06.2019) 
GMP+ BA11 Performance criteria for GMP+ Registered Laboratories  (Engelse versie 04.06.2019)
GMP+ BA13 Minimumvoorwaarden monstername (versie 01.01.2015)

GMP+ International heeft een voorgenomen wijziging van de GMP+ FSA module gepubliceerd op de website

Conform de procedure voor aanpassingen aan de GMP+ FSA module, worden alle voorgenomen wijzigingen gepubliceerd op de website voor publieke consultatie.

Het gaat om het volgende document:

Reactieformulier
U vindt het reactieformulier hier. Alle GMP+ deelnemers worden uitgenodigd om de voorgenomen wijzigingen te bekijken en hierop te reageren via het daarvoor beschikbare formulier.
U kunt tot en met uiterlijk 20 oktober 2019 reageren.
Daarna zullen de opmerkingen worden verwerkt in een finaal concept dat daarna ter goedkeuring aan het International Expert Committee wordt voorgelegd.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws