Andere talen beschikbaar via:
Menu

C documenten

De C-documenten behandelen de acceptatie van nieuwe Certificerende Instellingen en GMP+ Auditoren, en de compliance assessment van gecertificeerde bedrijven en Certificerende Instellingen. De GMP+ C4 bevat de kosten voor gecertificeerde bedrijven en Certificerende Instellingen.

De voorgaande versie van onderstaande documenten is hier te raadplegen.

C - Certification and Supervision 

 
GMP+ C4 Tarieven 2019 (versie 01-01-2019)
        - Toelichting bij GMP+ C4 - Tarieven 2019
GMP+ C4 Tarieven 2020 (versie 01-01-2020)
        - Toelichting bij GMP+ C4 - Tarieven 2020
GMP+ C6 Beoordelings- en Certificatiecriteria bij GMP+-certificatie – Proces Certificatie (versie 14-06-2019) 
GMP+ C7 Beoordelings- en Certificatie/Inspectiecriteria bij GMP+ certificatie/inspectie – aanvullende/specifieke scopes (versie 04-04-2019) 
GMP+ C10 Acceptatievoorwaarden en procedures voor Certificatie Instellingen (versie 04-04-2019/corr. 17-09-2019) 
GMP+ C11 Wijze van en Criteria voor Toezicht van Certificatie Instellingen  (versie 01-07-2018)  
GMP+ C12 Beoordelings- en certificatiecriteria voor GMP+ certificatie - FSMS certificatie (versie 01-08-2015)

 

GMP+ B1-1.2 Handel in diervoeder (versie 01.07.2018)
GMP+ B1-1.2 Op- en Overslag van diervoeder (versie 01.07.2018)
GMP+ B1-1.2 Productie van Mengvoeder (versie 01.07.2018)
GMP+ B1-1.2 Productie van Toevoegingsmiddelen (versie 01.07.2018)
GMP+ B1-1.2 Productie van Voedermiddelen (versie 01.07.2018)
GMP+ B1-1.2 Productie van Voormengsels (versie 01.07.2018)
GMP+ B2 Productie van Toevoegingsmiddelen (versie 01.07.2018)
GMP+ B2 Productie van Voedermiddelen  (versie 01.07.2018)
GMP+ B3 Handel in diervoeder (versie 01.07.2018)
GMP+ B3 Op- en Overslag van diervoeder (versie 01.07.2018)
GMP+ B3.2 Handel aan veehouderijbedrijven (versie 01.07.2018)
GMP+ B4 Bevrachting Binnenwatertransport (versie 01.07.2018)
GMP+ B4 Bevrachting Kustvaarttransport (versie 01.07.2018)

GMP+ B4 Bevrachting Railtransport (versie 01.07.2018)
GMP+ B4 Bevrachting Wegtransport (versie 01.07.2018)
GMP+ B4 Bevrachting Zeetransport (versie 01.07.2018)
GMP+ B4.3 Transport van diervoeder, Kust- en Binnenvaart (versie 01.07.2018)
GMP+ B4 Transport van diervoeder, Railtransport (versie 01.07.2018)
GMP+ B4 Transport van diervoeder, Wegtransport (versie 01.07.2018)
GMP+ B8 Handel in diervoeder (Huisdiervoeder) (versie 01.07.2018)
GMP+ B8 Productie van Mengvoeder (Huisdiervoeder) (versie 01.07.2018)
GMP+ B8 Productie van Voedermiddelen (Huisdiervoeder) (versie 01.07.2018)
GMP+ B10 Laboratoriumonderzoek (versie 01.07.2018)
GMP+ B11 Geregistreerde laboratoria (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-CEE Productie van Mengvoeder (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-CEE Productie van Voormengsels (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-CN1 Inkoop van diervoederingrediënten (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-DE QM-Milch (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-IP Productie van Voedermiddelen (versie 20.05.2019)
GMP+ BCN-IT Handel in diervoeder (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-IT Productie van Mengvoeder (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-IT Productie van Voedermiddelen (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-IT Productie van Voormengsels (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-IT Wegtransport van Voedermiddelen (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-NL1 Antibioticavrij diervoeder - productielijn (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-NL1 Antibioticavrij diervoeder - productielocatie (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-NL2 Dioxine-monitoring (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-VN Handel in diervoeder (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-VN Productie van Voedermiddelen (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-VN Productie van Voormengsels (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-VN Productie van Mengvoeder (versie 01.07.2018)

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws