Benchmark teeltschema's

Onbewerkte agrarische producten voor gebruik in of als diervoeder kunnen door een GMP+ FSA gecertificeerd bedrijf alleen ingekocht worden van de telers via een Poortwachtersprotocol. Een onderdeel van dit protocol is het uitvoeren van een Risicobeoordeling.

GMP+ International geeft bestaande teeltschema’s een mogelijkheid om inzichtelijk te maken in hoeverre hun schema voldoet aan de voorwaarden van het GMP+ FC scheme. Door het uitvoeren van een benchmark wordt duidelijk welke GMP+ voorwaarden al wel en welke nog niet gedekt zijn in het teeltschema. Groot voordeel is dat de poortwachter zich hierdoor met name kan concentreren op dat er aan de niet-gedekte voorwaarden wordt voldaan.

GMP+ International wil met deze benchmark een passende ondersteuning bieden aan de poortwachters bij het uitvoeren van de Risicobeoordeling. De benchmark levert een bijdrage aan het inzichtelijk maken of het product ook geschikt is om als diervoeder gebruikt en verwerkt te worden. De poortwachter kan na de gevarenanalyse vaststellen of het product aan alle door GMP+ gestelde voorwaarden voldoet.

Procedure & checklist
Wilt u meer weten over de procedure om als teeltschema gebenchmarkt te worden door GMP+ International. 
Bekijk hier de volledige procedure. Benieuwd op welke punten de benchmark wordt uitgevoerd? U vindt hier de checklist.

Aanmelden
Geïnteresseerd om uw teeltschema te laten benchmarken? Aanmelden kan via dit formulier.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws