GMP+ Feed Certification scheme

Met het GMP+ Feed Certification scheme 2020 draag je bij aan de wereldwijde borging van voederveiligheid. GMP staat voor ‘Good Manufacturing Practices’ (goede wijze van produceren) en de + voor de integratie van HACCP (‘Hazard Analysis and Critical Control Points’). Het certificatieschema is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen GMP+ International en bedrijven uit de sector. 

Feed Certification Scheme 2020

Met een GMP+ FSA of GMP+ FRA certificaat behoor je tot een groeiende en betrokken community van 18.000 bedrijven over heel de wereld.

GMP+ gecertificeerde bedrijven en Certificatie Instellingen hebben wereldwijd een zeer solide reputatie op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid. Dankzij de bewezen werkwijze genieten ze het vertrouwen van zowel afnemers als leveranciers.

De kracht van het schema zit in de unieke ketenbenadering. GMP+ gecertificeerde bedrijven handelen met bedrijven die eveneens gecertificeerd zijn. Doordat iedereen werkt volgens dezelfde bewezen standaarden, ontstaat er een uniforme keten, van collectie tot verwerking.

Het GMP+ Feed Certification scheme 2020 bestaat uit twee module:

Je kunt gecertificeerd zijn voor GMP+ FSA of GMP+ FRA, of voor beide modules.

Naast de bijdrage aan veilig diervoeder – en dus veilig voedsel – kent het GMP+ FC scheme 2020 nog diverse andere voordelen. Zo opent GMP+ certificering zakelijk gezien nieuwe deuren, zowel in binnen- als buitenland. Je maakt immers deel uit van de GMP+ community, een wereldwijd netwerk van bedrijven die zijn toegewijd aan veilig diervoeder.

Het schema combineert duidelijke normen met een flexibele invulling; bedrijven maken zelf keuzes over hoe ze de vastgestelde doelen bereiken. Ook is het GMP+ FC scheme 2020 uitwisselbaar met andere certificatieschema’s en verenigbaar met lokale wetgeving.

Onderstaande afbeelding illustreert onze circulaire aanpak waarbij we als één wereldwijde community samenwerken aan het realiseren van veilig en verantwoord diervoer.

Onze schemaprincipes 

Het GMP+ Feed Certification scheme 2020 is gebaseerd op zes basisprincipes:

  1. Waarborgen van een hoog niveau van wereldwijde voederveiligheid
  2. Primaire verantwoordelijkheid ligt bij het gecertificeerde bedrijf
  3. Gecertificeerde bedrijven delen de verantwoordelijkheid
  4. Als schema aansluiten bij internationaal aanvaarde normen
  5. Betrokkenheid en transparantie
  6. Certificering door onafhankelijke Certificatie Instellingen

Voerderveiligheid ligt in de handen van een wereldwijde keten. Als schakel van deze keten draag jij daarin een eigen verantwoordelijkheid. Onze internationaal aanvaarde normen zorgen voor een veilige en transparante keten. Onafhankelijke certificatie garandeert een eerlijke toekenning van certificaten en de borging van veilig diervoeder bij elk bedrijf.

De plek van wetgeving in ons schema

Het GMP+ FC scheme 2020 is geen vervanger van (inter-)nationale wet- en regelgeving. Elk bedrijf, gecertificeerd of niet, is gebonden aan geldende (inter-)nationale en lokale wetten inzake voederveiligheid.

In het geval wetgeving minder strikt is dan het schema, of bij afwezigheid van wetgeving, dan zijn de voorwaarden uit het GMP+ FC scheme 2020 leidend. Door deze benadering kan in alle landen een hoge mate van borging van de voederveiligheid worden gerealiseerd.

Voorwaarden voor de afnemer

Elk bedrijf in de diervoederindustrie maakt deel uit van de voedselketen. Het GMP+ FC scheme 2020 bevat duidelijke normen en voorwaarden om veilig diervoeder te bewerkstelligen en daarmee bij te dragen aan veilig voedsel van dierlijke afkomst. Het kan zijn dat individuele bedrijven behoefte hebben aan aanvullende maatregelen voor de borging van voederveiligheid. Deze zijn toegestaan, mits ze de naleving het GMP+ FC scheme 2020 niet belemmeren. Het universele karakter van het schema houdt in dat het niet voorschrijft wat er in individuele gevallen moet worden gedaan. Dit laat ruimte voor individuele keuzes en maatwerk.