Voorwaarden GMP+ FSA en GMP+ FSA

Op deze pagina vind je de voorwaarden (Requirements) waaraan GMP+ gecertificeerde bedrijven binnen het GMP+ Feed Certification scheme 2020 moeten voldoen. Er zijn documenten voor de modules GMP+ FSA en GMP+ FRA.

Requirements-documenten voor de GMP+ FSA-module herken je aan het groene voorblad en de groene linker paginarand in de documenten zelf. De documenten voor GMP+ FRA hebben een paarse kleur. Zo zie je in één oogopslag welk type document je leest.

De Requirements-documenten worden aangeduid met de letter R (Requirements) of TS (Technical Specifications). Voor GMP+ FRA zijn de specifieke voorwaarden voor een Market Initiatief apart beschreven. Deze documenten beginnen met de letters MI

Daarnaast is elke pagina in de Requirements-documenten voorzien van de volgende symbolen. Ook dit draagt bij aan een makkelijke herkenning van het type document.

GMP+ FSA Requirements GMP+ FSA Technische specifications
GMP+ FRA Requirements GMP+ FRA Markt Initiatief 

Aan het einde van elk document ook een overzicht te vinden van onze Feed Support Products en Support-middelen, indien van toepassing. Hiermee willen de GMP+ Community het nog gemakkelijker maken om te voldoen aan de voorwaarden of het dagelijks werk vereenvoudigen. In de documenten zijn de Feed Support Products en Support te herkennen aan het volgende symbool: 

Bekijk en download onderstaande documenten.

N.b.: De voorwaarden vervangen de B-documenten, BA-documenten en Country Notes van GMP+ FC scheme 2010

Ga naar GMP+ FC scheme 2010
Klik hier
Criteria voor ontheffing

Hier vind je de criteria voor ontheffing 

Criteria voor ontheffing 2020
Aanvraag ontheffing

Aanvraag (tijdelijke) ontheffing i.k.v. Feed Certification scheme

Vraag aan