Meldingsformulier poortwachter protocollen

Wanneer je als bedrijf op het punt staat om een (of meer) poortwachtersprotocol(len) toe te passen, dan is het noodzakelijk om een meldingsformulier in te vullen zoals beschreven in GMP+ BA10 Minimumvoorwaarden voor inkoop.

Belangrijk is dat je het meldingsformulier invult voordat je gebruik gaat maken van een poortwachtersprotocol of wanneer je een poortwachtersprotocol gaat toepassen voor een nieuw product of land.

Selecteer het juiste formulier (alleen beschikbaar in het Engels):