Nieuwe goedgekeurde voedermiddelen en ontwikkelingen van FSP

15 december 2015

Feed Support Products (FSP) Newsletter 2015 no. 8.

Bestemd voor: GMP+-gecertificeerde bedrijven en certificatie-instellingen

 

Onlangs is een aantal (nieuwe) voedermiddelen en hun risicobeoordelingen goedgekeurd door de Technical Committee Feed Support Products.

 

Risicobeoordeling (RB)

 

De volgende aanvullingen/wijzigingen zijn doorgevoerd: (tabel)

 

Klik hier voor een bijgewerkte lijst met de voedermiddelen.

 

Tip: U kunt de lijst ook digitaal raadplegen, zie het kopje KENNIS en vervolgens “Productenlijst”.

 

De risicobeoordelingen van de bovenstaande voedermiddelen vindt u in het afgeschermde gedeelte van de GMP+ Portal. Wanneer u bent ingelogd op de Portal, klik dan op FSP om de risicobeoordelingen van de bovenstaande voedermiddelen te zien.

 

Nieuwe factsheets

Er is een nieuwe versie van factsheet ‘Schimmels en gisten’ beschikbaar. Deze factsheet is bijgewerkt en de wijzigingen zijn zichtbaar gemaakt.

 

De factsheets kunt u vinden op het GMP+ portaal in de kolom Kennis onder  ’Factsheets’ en selecteer vervolgens “Ongewenste stoffen”  en dan kunt u de desbetreffende fact sheet(s) zoeken m.b.v. de zoekoptie. 

Deze Factsheets geven informatie over de ernst voor mens en dier en ook suggesties voor beheersmaatregelen. Deze suggesties zijn in aanvulling op hetgeen in het GMP+ FCSA scheme worden voorgeschreven. De informatie in de Fact sheets is te gebruiken bij de uitvoering van de bedrijfsspecifieke HACCP analyse, bijvoorbeeld bij vaststelling van de ernst van het gevaar.

Quick Scans

Er is een quick scan uitgevoerd met betrekking tot de mogelijke gevaren voor diervoeders. Dit heeft betrekking op de volgende ongewenste stof: Patulin

 

TCFSP Vergaderschema voor 2016

Het Technical Committee FSP (TCFSP) heeft 3 vergaderingen gepland in 2016. Tijdens deze vergaderingen, zullen de leden van de TCFSP de nieuwe risicobeoordelingen beoordelen. De vergaderdata en de betreffende deadlines tot wanneer de bedrijven (nieuwe) risicobeoordelingen kunnen indienen vindt u in de tabel hieronder:

 

TCFSP Vergadering

Datum

Deadlines voor het indienen van (nieuwe) risicobeoordeling

1e vergadering

24 maart

11 januari

2e vergadering

21 juni

11 april

3e vergadering

1 november

23 augustus

 

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws