Belangrijke wijziging in de GMP+ FRA voorwaarden

03 december 2015

Onlangs hebbende Subcommittee Responsible Feed en het International Expert Committee ingestemd met een wijziging in de GMP+ FRA voorwaarden. Deze wijzigingen hebben betrekking op een aantal redactionele zaken en een aanpassing in de documentatiebewaartermijn in de GMP+ B100 Feed Responsibility Management System, maar de belangrijkste wijziging is doorgevoerd op verzoek van het marktinitiatief achter de GMP+ MI103 Verantwoord melkveevoeder.

GMP+ MI103 Verantwoord melkveevoeder

De Duurzame Zuivelketen (het marktinitiatief van de GMP+ MI103) heeft verzocht om een wijziging in de inkoopvoorwaarden door te voeren in de GMP+ MI103 standaard. In de vorige versie van dit document werd een groei gevraagd naar minimaal 20% Mass Balance RTRS soja in 2016 en verdere groei in de jaren erna.

Omdat er na inventarisatie door de Duurzame Zuivelketen is gebleken dat deze groei praktisch niet haalbaar is, heeft de Duurzame Zuivelketen besloten om het groeimodel uit de inkoopvoorwaarden te halen. Dit betekent dat het ook volgend jaar is toegestaan om 100% RTRS credits (via het supply chain model Book & Claim) te gebruiken voor het leveren van verantwoord melkveevoeder. 

De nieuwe inkoopvoorwaarden van de scope ‘verantwoord melkveevoeder’ vindt u in de nieuwe versie van de GMP+ MI103 Verantwoord melkveevoeder.

 

GMP+ B100 Feed Responsibility Management System

In de standaard GMP+ B100 zijn een aantal redactionele wijzigingen doorgevoerd en een ontbrekende definitie toegevoegd. Een meer inhoudelijke wijziging is dat we de documentatie bewaarperiode hebben gewijzigd van 5 naar 3 jaar. Hierbij sluit de bewaarperiode voor documentatie van FRA aan op de bewaarperiode voor documentatie van FSA.

De wijzigingen in beide documenten gaan in per 1 januari 2016.

 

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws