Publicatie van enkele GMP+ documenten ivm EA-accreditatie

17 december 2015

In augustus 2015 informeerden we u dat het GMP+ FC scheme is geaccepteerd door de European co-operation for Accreditation (EA). Zie voor nadere informatie de betreffende nieuwsbrief.

In verband met de verleende accreditatie dient een aantal GMP+ documenten opnieuw (formeel) gepubliceerd te worden, met een aangepaste publicatiedatum. Het gaat om de volgende documenten:

Document

Oude publicatiedatum

Nieuwe publicatiedatum

GMP+ A1 Algemeen reglement

1 januari 2015

1 augustus 2015

GMP+ B1 Productie handel en diensten

1 januari 2015

1 juni 2015

GMP+ B2 Productie van diervoederingrediënten

1 januari 2015

1 juni 2015


Met nadruk willen we hier naar voren brengen dat deze nieuwe versies inhoudelijk niet verschillen van de huidige versies. Slechts op een enkele plek in de genoemde GMP+ B- standaarden moest in verband met de EA-acceptatie een kleine wijziging worden doorgevoerd. Het gaat om het schrappen van een aantal termen, zoals ‘voldoende’ , ‘adequaat’ en ‘zo snel mogelijk’. De wijzigingen in de GMP+ A1 gaan over het gebruik van het logo. Hier wordt nu volledig verwezen naar het GMP+ A3 document. Verder is een artikel over aansprakelijkheid toegevoegd.

Deze termen worden als onvoldoende concreet beschouwd en daardoor moeilijk toetsbaar. In overleg met het IEC en de subcommittees is geoordeeld dat deze termen voor het merendeel gewoon geschrapt kunnen worden, aangezien de omschrijving van de betreffende voorwaarde ook zonder deze term al voldoende concreet  is. In een enkele paragraaf diende de zin wat aangepast te worden.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws