Diverse wijzigingen in GMP+ BA1 ‘Specifieke voederveiligheidsnormen’ als gevolg van gewijzigde wettelijke normen

16 november 2015

Feed Support Products (FSP) Newsletter 2015 no. 7

Bedoeld voor: GMP+-gecertificeerde bedrijven en certificatie-instellingen

 

Onlangs heeft het International Expert Committee (IEC) besloten om verschillende veranderingen door te voeren GMP+ BA1 “Specifieke voederveiligheidsnormen”. Deze wijzigingen zijn voornamelijk het gevolg van gewijzigde wettelijke normen. Daarnaast zijn de normen voor koper en zink ingetrokken. Een nieuwe versie van GMP+ BA1, met daarin alle wijzigingen, is reeds beschikbaar.

 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen in GMP+ BA1.

Het volgende is gewijzigd:

  • Met de publicatie van Verordening (EU) 2015/186 zijn de maximaal toegestane gehalten arseen, fluor, lood, kwik, endosulfan en Ambrozijnzaden geactualiseerd.
  • Maximaal toegestane gehalten voor koolwaterstoffen in Zonnebloem, met als oorsprong of verzonden uit de Oekraïne, is ingetrokken.
  • Radioactiviteit: nieuwe EU Verordening wordt vermeld. De nieuwe verordening heeft geen betrekking op de vaststelling van nieuwe normen;
  • Sporenelementen Koper en Zink: deze sporenelementen zijn teruggetrokken uit de GMP+ BA1. De maximaal toegestane gehalten voor Koper en Zink is vastgelegd in Verordening 1831/2003.
  • Pesticiden: het octaan / water verdelingscoëfficiënt (log Pow) is aangepast. De log Pow is een maat voor de oplosbaarheid van de pesticide in water of vet.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws