Nieuwe versie van de GMP+ Monitoring database is nu online!

11 november 2015

Vandaag is de nieuwe versie van de GMP+ Monitoring database online gegaan. Hierbij hebben we een aantal wensen van gebruikers verwerkt in nieuwe functionaliteiten. Deze functionaliteiten hebben met name betrekking op het digitaal insturen (via XML of Excel) van analyseresultaten. Indien u gebruik maakt van het digitaal insturen van analyseresultaten, bevat deze nieuwsbrief relevante informatie over deze nieuwe versie van de GMP+ Monitoring database. Ook hebben wij een belangrijke oproep voor u opgenomen. Uiteraard zijn de wijzigingen ook doorgevoerd in de nieuwe versie van de handleiding.

Testservice

Voor het digitaal insturen van analyseresultaten, vragen wij u om gebruik te maken van het GMP+ format in XML of Excel. Zeker voor bedrijven die beginnen met het digitaal insturen van analyseresultaten, kan het prettig zijn om een testbestand te laten beoordelen op correctheid en zo te weten of het bestand door de GMP+ Monitoring database geaccepteerd kan worden. Vanaf nu hebben wij een testservice beschikbaar waarbij u een testbestand kunt toesturen. U krijgt dan een e-mail terug waarin wordt aangegeven of het bestand geschikt is om te kunnen inlezen, of dat u wellicht nog iets aan de structuur of inhoud van het bericht moet aanpassen om het geschikt te maken. Uiteraard wordt de informatie uit uw testbestand niet ingelezen in de GMP+ Monitoring database.

De testservice kunt u gebruiken door een testbestand te sturen naar het (nieuwe) e-mailadres: testserviceMD@gmpplus.org. Voor het daadwerkelijk insturen van digitale analyseresultaten gebruikt u: monitoringdata@gmpplus.org (ongewijzigd).

 

Gebruiksgemak digitaal insturen analyseresultaten is verbeterd

Ook voor het daadwerkelijk insturen van digitale analyseresultaten hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd om uw gebruiksgemak te verhogen:

- Duidelijkere terugmeldingen zodat u weet wat u moet aanpassen in een afgekeurd bestand.

- Het clusteren van e-mail verzendingen zodat de hoeveelheid e-mails wordt teruggebracht (terugkoppeling per bestand, ipv per monster).

- Verbetering van het dashboard in de GMP+ Monitoring database (nazoeken op welke monsters een melding betrekking heeft).

- XSD tool beschikbaar voor het opstellen van XML bestanden.

 

Belangrijke oproep aan huidige inzenders digitale analyseresultaten!

Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in het GMP+ format, maar door bovenstaande verbeteringen zijn de controles op de digitale analyseresultaten in een aantal gevallen wat strenger geworden dan voorheen. Gevolg hiervan is dat u wellicht een foutmelding krijgt op een bestand wat u voorheen gewoon kon inlezen. Dit is vooral van toepassing voor gebruikers van XML door de implementatie van de XSD tool. Maar ook bij de Excel verwerking kan dit gebeuren.

 

Wij willen u graag ondersteunen en verzoeken u daarom contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan samen met u bekijken wat nodig is om digitale analyseresultaten te kunnen  blijven insturen. Stuurt u hiervoor een e-mail met een voorbeeldbestand naar sandra.debruin@gmpplus.org. Wij zullen u vervolgens informeren of de wijzigingen voor u gevolgen hebben of dat het insturen op dezelfde wijze voortgezet kan worden.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws