Nieuwsbrief GMP+ D2.6

05 november 2015

Aan de GMP+ D-documenten is een nieuw document toegevoegd. Dit document bevat voorbeelden van uitgewerkte formulieren, registraties en andere documenten die te maken hebben met enkele specifieke voorwaarden uit de GMP+ B-standaarden. Vanuit de standaarden wordt ook een enkele keer verwezen naar dit document, dat gepubliceerd is als D2.6 Ondersteunende documenten.

De voorbeelden zijn voor een groot deel beschikbaar gesteld door gecertificeerde bedrijven, en bedoeld als inspiratie en ter ondersteuning bij het zelf invulling geven aan de betreffende GMP+ voorwaarden. Een bedrijf kan ze gebruiken bij het opstellen van de betreffende onderdelen van het feed safety management systeem.

De voorbeelden dekken niet elke situatie. Het staat de deelnemer vrij om wijzigingen of aanvullingen aan te brengen om de formulieren en overzichten uiteindelijk passend te maken aan de eigen bedrijfssituatie.

Het gebruik van deze voorbeelden betekent niet zonder meer dat wordt voldaan aan de GMP+ voorwaarden. Het blijft de verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf om zorg te dragen voor een compleet en goed werkend feed safety management systeem., Het vaststellen dat wordt voldaan aan de voorwaarde is en blijft ter beoordeling van de certificatie- instelling.

In de toekomst kunnen mogelijk andere voorbeelden van formulieren of registraties worden toegevoegd.

Voor vragen en opmerkingen …enz enz

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws