Wat kan een geregistreerde consultant voor mij doen?

20 april 2016

Het certificeren van een bedrijf brengt veel werk met zich mee. Daarom is het mogelijk voor bedrijven om daar hulp bij te krijgen. Deze hulp kan op verschillende manieren worden verkregen. Zo is het mogelijk om GMP+ International te benaderen bij onduidelijkheden of problemen rondom het gebruiken van de standaarden. Daarnaast kan een certifica-tie instelling hulp bieden tijdens een audit en daarna. De certificatie in-stelling zorgt ervoor dat alle informatie over het bedrijf wordt opgeno-men in de GMP+ database en als certificatie volgt dat ook dit wordt ge-communiceerd naar GMP+.

Om vanaf het begin hulp te krijgen met het implementeren van alle voorwaarden en regels zijn er geregistreerde consultants. Geregistreerde consultants zijn te vinden via de GMP+ site via de volgende link.

Een geregistreerde consultant kan neutraal advies geven over het inrichten van het diervoederveiligheidssysteem dat een nieuw bedrijf moet opstellen. De consultants hebben kennis over de GMP+ standaarden en kunnen onafhankelijk advies geven wat een bedrijf moet doen en hoe de eisen kunnen worden geïnterpreteerd. De hulp van een consultant kan het certificatieproces versnellen en helpen bij een goed verloop van de interne en externe audit.

Voor reeds gecertificeerde bedrijven kan een geregistreerde consultant ook erg bruikbaar zijn. Het diervoederveiligheidssysteem van deze bedrijven moet uiteraard actueel blijven en een consultant kan daarbij helpen.  De consultant kan helpen met het verwerken van commentaar van een auditor of het implementeren van aanpassingen in GMP+ standaarden. Door neutraal advies in te schakelen kunnen verroeste zaken opnieuw worden belicht en kunnen vernieuwingen plaatsvinden.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws