Uitbreiding positieve declaratie naar diensten - aanpassing in GMP+ B4

02 augustus 2016

Door middel van onze nieuwsbrief van 1 februari 2016 hebben wij u op de hoogte gesteld van de uitbreiding van positieve declaratie naar diensten. Met ingang van 1-10-2016 dient de GMP+ gecertificeerde leverancier te verklaren wanneer de door hem geleverde dienst (fysiek transport, op- en overslag) GMP+-geborgd is.

Deze wijziging is reeds vastgelegd in de meest recente versie van GMP+ BA6 ‘Minimumvoorwaarden Etiketteren en Afleveren’, die vanaf 1 februari 2016 gepubliceerd is. GMP+ International heeft echter door een omissie verzuimd deze wijziging gelijktijdig door te voeren in GMP+ B4 Transport. U vindt de gewijzigde tekst van GMP+ B4 standaard in dit document. Deze wijziging zal zichtbaar zijn in de nieuwste versie van GMP+ B4 standaard.

Aanvullende informatie

Een lijst met goedgekeurde declaraties voor diensten is gepubliceerd in Annex 1 van GMP+ BA6.

Heeft u vragen over praktische toepassing van de positieve declaratie, raadpleeg eerst  GMP+ D3.12 FAQ Positieve declaratie. Geen antwoord gevonden? Stuur uw aanvullende vragen over de positieve declaratie voor diervoeders en fysieke diensten naar info@gmpplus.org. Wij zullen uw vragen en de antwoorden daarop bundelen in GMP+ D3.12 FAQ Positieve declaratie.

Formalisering

Zoals vermeld in artikel 11.1 van de GMP+ A1 Algemeen Reglement, heeft GMP+ International het recht om tijdelijke aanvullende bepalingen op te stellen voor deelnemers door middel van een uitvoerend besluit. In overeenstemming met artikel 11.2 van GMP+ A1 Algemeen Reglement, zijn de deelnemer en de certificatie-instelling verplicht om te voldoen aan de tijdelijke aanvullende bepaling en / of om deze te implementeren.

De voorwaarden voor de positieve declaratie van dienst fysiek transport worden vastgelegd in de nieuwste versie van de GMP+ B4 Transport. Het uitvoerend besluit vervalt automatisch na publicatie van de nieuwste versie van deze standaard.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws