Samenwerking tussen QS en GMP+ International: een voordeel voor de gehele keten

01 augustus 2016

Meer dan 6600 diervoederbedrijven maken momenteel gebruik van de wederzijdse erkenning tussen QS en GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA). Van de grote hoeveelheid internatio-nale deelnemers aan kwaliteitswaarborging plukt de gehele leverketen de vruchten – van de boerderij tot aan de winkel.

De samenwerking tussen QS en GMP+ International wordt voortgezet en uitgebreid. Dit is het resultaat van de overeenkomst die beide partijen op 29 juni 2016 hebben getekend in Bonn.

De contractverlenging bevat de volgende vernieuwingen:

GMP+ FSA-gecertificeerde bedrijven die willen leveren binnen het QS schema zijn verplicht om onaangekondigde audits uit te voeren. Aan de andere kant zijn QS-gecertificeerde bedrijven verplicht om jaarlijkse audits uit te voeren in overeenkomst met, ten minste, de controleaudits van GMP+ International. Om die reden dient de audit checklijst te worden uitgebreid en toegepast na een overgangsperiode van een jaar. Naast wijzigingen met betrekking tot het incidentbeheer (beginnen met het gebruik van het International Crisis Journal (ICJ)), zijn de voorwaarden voor laboratoria van het GMP+ FSA schema  verscherpt.

De overeenkomst tussen beide kwaliteitswaarborgsystemen bestaat reeds sinds 2005. Aanvankelijk bleef de samenwerking beperkt tot een eenzijdige erkenning van GMP+ FSA door QS. Echter, in januari 2006 werd besloten tot wederzijdse erkenning. De contractverlenging bevestigt de gezamenlijke inspanningen van GMP+ International en QS en bezegelen de nauwe samenwerking.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws