Acceptatie van GMP+ Auditoren / Inspecteurs en Audittijdre-ductie

08 december 2016

GMP+ International wil u op de hoogte stellen van het feit dat een aantal kernactiviteiten onlangs is geherdefinieerd. In samenwerking met het subcommittee Certification & Compliance en het International Expert Committee (IEC) is besloten dat twee verant-woordelijkheden met onmiddellijke ingang worden overgedragen aan de Certificatie In-stellingen: 1. De beoordeling van de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3.5 (Annex 2) van de GMP+ C1/C10 voor de acceptatie van “lead” auditoren/inspecteurs. 2. De beoordeling en goedkeuring van audittijdreductie voor Deelnemers.

Wat verandert hier

Acceptatie van GMP+ auditoren/inspecteurs

 • Het indienen van de Annex 4 en de relevante diploma’s, certificaten en audit log bij GMP+ International is niet langer nodig. De Certificatie Instellingen houden het complete dossier beschikbaar voor boordeling tijdens de jaarlijkse Certificatie Instelling audit. Dit dossier dient te voldoen aan artikel 3.5 (Annex 2) van de GMP+ C1/C10.
 • Bij het voltooien van het auditor/inspecteur acceptatiedossier in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 3.5 (Annex 2) van de GMP+ C1/C10, kan de GMP+ coördinator de acceptatie van het documentatiegedeelte verwerken voor nieuwe en bestaande auditoren/inspecteurs in de GMP+ database per relevante scope.
 • De audittijden op locatie voor de jaarlijkse Certificatie Instelling audit worden uitgebreid om de naleving van het acceptatieproces van GMP+ auditoren/inspecteurs te beoordelen.

Audittijdreductie

 • Het indienen van het formulier audittijdreductie bij GMP+ International is niet langer nodig.
 • GMP+ International verstrekt niet langer audittijdreductie aan een Deelnemer, dit wordt nu gedaan door de Certificatie Instelling.
 • De Certificatie Instelling moet z’n beslissing motiveren en documenteren in overeenstemming met de voorwaarden in Annex 2 van GMP+ C3/C6/C12.
 • De audittijdreductie zal niet meer dan 30% overschrijden.
 • De GMP+ coördinator zal de toegekende audittijdreductie in de GMP+ database verwerken.
 • De audittijden op locatie voor de jaarlijkse Certificatie Instelling audit wordt verlengd ter beoordeling van het proces voor het toekennen van audittijdreductie aan een GMP+ deelnemer.
 • Vanwege deze wijziging in de database en de daaraan verbonden gebruikersrechten, zijn de items onder “eigenschappen” niet langer toegankelijk voor auditoren, ze kunnen deze gegevens invoeren onder het kopje “bedrijf” eigenschappen bedrijfseenheid (bijvoorbeeld Kamer van Koophandel, Naam schip, telefoonnummer 24/7, enzovoort).

Wat verandert er NIET

Acceptatie van GMP+ auditoren/inspecteurs

 • De voorwaarde zoals genoemd in artikel 3.5 (Annex 2) van de GMP+ C1/C10 voor het accepteren van een GMP+ auditor/inspecteur blijft hetzelfde. Alleen een volledig auditor/inspecteursdossier in combinatie met een positieve uitslag van de GMP+ International examens zal de acceptatieprocedure voltooien.
 • Wanneer de acceptatieprocedure is voltooid, geeft GMP+ International de auditor toegang tot de GMP+ database.
 • De acceptatieprocedure voor GMP+ coördinatoren en technische reviewers.

Audittijdreductie

 • Reeds toegekende audittijdreducties, zichtbaar in de GMP+ database onder het gedeelte certificaat, blijven geldig, zo lang:
 1. er geen wijzigingen plaatsvinden in de activiteiten en organisatie van de Deelnemer;
 2. er geen veranderingen worden aangebracht aan Annex 2, GMP+ C3/C6/C12;
 3. de Deelnemer niet overstapt naar een andere Certificatie Instelling.
 • Een afwijking van de minimum vereiste audittijden is alleen mogelijk in overeenstemming met de voorwaarden zoals genoemd in Annex 2 van de GMP+ C3/C6/C12.

Wie

Alleen de GMP+ coördinator heeft de rechten in de GMP+ database voor het invoeren van de relevante informatie voor het documentatiegedeelte van de acceptatieprocedure voor GMP+ auditoren/inspecteurs en het toekennen van audittijdreducties voor Deelnemers.

Hoe

De werkinstructies voor zowel het documentatiegedeelte als de acceptatieprocedure voor GMP+ auditoren/inspecteurs als voor de audittijdreducties zijn beschikbaar op onze website. Na het inloggen vindt u ze onder werkinstructies via de volgende link: GMP+ Portal

Formalisering en implementatie

GMP+ International draagt het documentatiegedeelte van de acceptatieprocedure  voor GMP+ auditoren/inspecteurs en het toekennen van audittijdreducties aan Deelnemers over aan de GMP+ geaccepteerde Certificatie Instellingen, met ingang van 2 december 2016, door middel van een uitvoerend besluit. Zoals vermeld in artikel 11.1 van het GMP+ A1 Algemeen Reglement, heeft GMP+ International het recht om een tijdelijke aanvullende bepaling op te stellen voor Deelnemers door middel van een uitvoerend besluit. In overeenstemming met artikel 11.2 van het GMP+ A1 Algemeen Reglement, zijn de Deelnemer en de Certificatie Instelling verplicht om de tijdelijke aanvullende bepaling na te leven en / of te implementeren.

De voorwaarden voor het documentatiegedeelte van de acceptatieprocedure voor GMP+ auditoren/inspecteurs en het verstrekken van audittijdreducties worden vastgelegd in de meest recente versie van de GMP+ C1/C10 Acceptatievoorwaarden en Acceptatieprocedure voor Certificatie-Instellingen - Feed Safety Management, de C3/C6/C12 en de C11 Wijze van en Criteria voor toezicht Certificatie Instellingen (de doelstelling van GMP+ International is om deze documenten halverwege 2017 te publiceren). Het uitvoerend besluit wordt automatisch beëindigd na publicatie van de meest recente van deze C-documenten.

Het GMP+ Feed Certification scheme omvat de gehele diervoederketen. Ze bestaat uit twee modules: Feed Safety Assurance (FSA) en Feed Responsibility Assurance (FRA). Door middel van het GMP+ Feed Certification scheme, helpt GMP+ International diervoederbedrijven te voldoen aan de vereisten van de(inter)nationale diervoedermarkt.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws