GMP+ Risico Communicatie

08 december 2016

GMP+ International zet zich in om potentiële voederveiligheidsgevaren in de diervoederketen voortdurend te identificeren. Communicatie daarover richting de GMP+ FSA (Feed Safety Assurance) gecertificeerde bedrijven houdt in dat ze op de hoogte worden gesteld, om te voorkomen dat deze gevaren echte risico’s worden en om hen ertoe te bewegen om de juist beheersmaatregelen te nemen. Dit is de zogenaamde GMP+ Risico Communication aanpak. In de toekomst zullen meerdere nieuwsberichten volgen, als we de aandacht willen vestigen op bepaalde onderwerpen.

Door middel van dit bericht willen we de aandacht van de GMP+ FSA gecertificeerde bedrijven vestigen op het feit dat palm zure oliën (PAO – Palm Acid Oil) uit Azië effluent uit de palmoliefabriek (POME - Palm Oil Mill Effluent) kan bevatten. Het is belangrijk dat GMP+ FSA gecertificeerde bedrijven die palm zure oliën inkopen uit Azië zich ervan verzekeren dat dit niet het geval is voor de vrachten die zij inkopen en ontvangen.

POME is afvalwater van palmoliefabrieken. Deze ontstaat door middel van de scheiding van het afvalwater van palmoliefabrieken. Het gebruik van POME als diervoeder(ingrediënt) is niet in overeenstemming met het productieproces, zoals genoemd in de generieke risicobeoordeling in de FSP database van GMP+ International (evenals de EU Catalogus voedermiddelen).

Zure oliën worden verkregen via de chemische raffinage van ruwe vetten & oliën. De beschrijving van zure oliën uit chemische raffinage in de EU Catalogus voedermiddelen (Verordening (EU) 68/2013 van de Commissie), nummer 13.6.1 is als volgt: "Product verkregen bij het ontzuren, door middel van basen, van oliën en vetten van plantaardige of dierlijke oorsprong, gevolgd door aanzuring en afscheiding van de waterige fase, dat vrije vetzuren, oliën of vetten en natuurlijke bestanddelen van zaden, vruchten of dierlijke weefsels, zoals mono- en diglyceriden, lecithine en vezels bevat." De generieke risicobeoordeling in de FSP database is in overeenstemming met deze beschrijving.

POME, als zodanig of olie- en vetproducten die POME bevatten, kunnen niet worden aangemerkt als zure oliën en kunnen daarom niet als zodanig worden gelabeld. Producten zoals POME zijn het resultaat van een proces dat niet kan worden beheerst door maatregelen vanuit risicomanagement. Om die reden heeft de EU het gebruik van producten verkregen uit afvalwater verboden voor gebruik in diervoeder (Feed Marketing Verordening (EG) Nr. 767/2009, Annex III, 1.1). De GMP+ FSA standaarden verwijzen naar deze EU-regelgeving.

Een GMP+ FSA gecertificeerd bedrijf dat informatie heeft over palm zure olie dat POME bevat, is verplicht om dit te melden aan GMP+ International in overeenstemming met het EWS systeem.

In het kader van de samenwerking met overige feed safety assurance schemes in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (Ovocom, QS, FEMAS - AIC, EFISC en Coceral) en het Nederlandse SecureFeed, zijn we voornemens om onze activiteiten te harmoniseren. De genoemde feed certification schemes en GMP+ International zullen samenwerken met de betrokken olie & vet organisaties aan goede uniforme aanvullende beheersmaatregelen die de borging van voederveiligheid en voederintegriteit mogelijk maken van raffinage bijproducten waaronder palm zure oliën.

Maatregelen gecertificeerde bedrijven

Leveranciers moeten een juiste productspecificatie verstrekken. Indien een specificatie geen reden geeft tot de waargenomen afwijkingen in voedingswaarde en productveiligheid, is aanvullende inspectie vereist.

GMP+ International adviseert alle GMP+ FSA gecertificeerde bedrijven om zich, indien ze palm zure olie kopen, ervan te verzekeren dat ze (uitsluitend) het juiste product kopen en ontvangen, door:

  • De prijs te vergelijken met de gebruikelijke marktwaarde. Indien de prijs streng afwijkt, dan kan dit een indicatie zijn dat het (deels) een ander product betreft.
  • Te controleren of het voedermiddel overeenkomt met de details van de GMP+ Feed Support Products, zoals (i) correct productnaam, (ii) productdefinitie en (iii) beschrijving van het productieproces.
  • Bemonstering en analyse met betrekking tot de relevante productsamenstelling (voedingswaarden, hoeveelheid vrije vetzuren en mogelijke veiligheidsrisico’s).

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws