Voorwaarden voor monitoring & de GMP+ Monitoring database

06 december 2016

In deze thema nieuwsbrief staan we stil bij de monitoring voorwaarden vanuit GMP+ FSA certifi-catie en het gebruik van de GMP+ Monitoring database. Wanneer is het gebruik van de GMP+ Monitoring database verplicht? Wanneer is het handig om de GMP+ Monitoring database te gebruiken?

Wat zijn de eisen in GMP+ FSA certificatie voor monitoring?

In de GMP+ FSA voorwaarden is in verschillende documenten de verplichting tot monitoring opgenomen. De basis vanuit GMP+ FSA certificatie is een op HACCP gebaseerde monitoring. Dit betekent dat een monitoringsplan opgesteld en geïmplementeerd dient te worden dat voldoende garanties biedt om alle geïdentificeerde risico’s te bewaken.

Daarnaast is er in de GMP+ FSA voorwaarden nog een aantal specifieke monitoring voorwaarden opgenomen:

  • Voor een aantal type analyses (zoals Salmonella in diverse type mengvoeders en Aflatoxine B1 in maïs) wordt bijvoorbeeld een minimum onderzoekfrequentie vereist via een protocol in GMP+ BA4.
  • Ook worden er in de poortwachtersvoorwaarden in GMP+ BA10 bij aankoop van on-gecertificeerde leveranciers in veel gevallen aanvullende eisen gesteld aan monitoring.
  • Daarnaast zijn in een aantal Country Notes specifieke monitoring eisen gesteld

Afhankelijk van de activiteiten van de GMP+ deelnemer zijn dus één of meer van deze specifieke monitoring voorwaarden van toepassing. Voor de specifieke monitoring voorwaarden is het in bijna alle gevallen ook verplicht om de resultaten van die monitoring op te nemen in de GMP+ Monitoring database. Deze moeten daarnaast anoniem worden gedeeld met de GMP+ Community (alle GMP+ deelnemers én GMP+ International). Zodoende kunnen de anonieme resultaten worden benut om de monitoring voorwaarden te evalueren en waar nodig aan te passen. Een voorbeeld hiervan is het Aflatoxine B1 protocol om periodiek de verschillende risicolanden te beoordelen.

Overzicht specifieke monitoring voorwaarden in GMP+ FSA voorwaarden

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen met de protocollen voor minimale monitoring en waarbij het gebruik van de GMP+ Monitoring database (en het anoniem delen met de GMP+ Community) verplicht is:

GMP+ BA4 Minimumvoorwaarden inspectie en analyse

Paragraaf 2.2: Specifieke voorwaarden voor de monitoring van vetten en oliën met betrekking tot dioxines en dioxineachtige PCB’s

Paragraaf 2.3: Protocol Monitoring Aflatoxine B1

Paragraaf 3.2: Protocol P1: Bemonstering en analyse salmonella en enterobactiaceae in diervoeders voor pluimvee

Paragraaf 3.3: Protocol P2: Bemonstering en analyse op salmonella en enterobaciaceae in mengvoeders, bestemd voor varkens, rundvee en overige diersoorten (uitgezonderd pluimvee)

Paragraaf 3.4: Protocol P4: Bemonstering en analyse Salmonella kritische voedermiddelen (grondstoffen)

Paragraaf 4.1: Protocol P7: Bemonstering en analyse dierlijke eiwitten

GMP+ BA10 Minimumvoorwaarden inkoop

ANNEX 5: Poortwachtersprotocol voor de aankoop van granen, zaden en peulvruchten

ANNEX 7: Poortwachtersprotocol voor de aankoop van GMQ Palmolie

ANNEX 8: Poortwachtersprotocol voor de aankoop van stro

Country Notes
GMP+ BCN-NL1 Antibioticavrij diervoeder

GMP+ BCN-NL2 Dioxine-monitoring in leghennen(opfok)voeders

GMP+ BCN-DE1 QM Milch

Let op: bovenstaande tabel is actueel op het moment van het publiceren van deze nieuwsbrief. Volg onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Voordelen gebruik GMP+ Monitoring database 

Voor alle andere monitoring die de GMP+ deelnemer uitvoert als onderdeel van zijn eigen HACCP-plan is het gebruik van de GMP+ Monitoring database niet verplicht. Toch kan het interessant zijn om de GMP+ Monitoring database wel te gebruiken. Het voordeel voor u is dat u kunt beschikken over meer analysedata voor het opstellen en evalueren van uw eigen HACCP management systeem. Hoe meer resultaten GMP+ deelnemers (anoniem) delen met de GMP+ Community, hoe meer informatie er voor alle GMP+ deelnemers beschikbaar is! Zodoende zetten we ons gezamenlijk in voor hoogwaardige en veilige diervoederproductie.   

Hoe werkt de GMP+ Monitoring database?

De GMP+ Monitoring database kunt u vinden door op de homepage van het GMP+ portaal in het paarse blok ‘Mijn GMP+’ te klikken op ‘Mijn monitoring’. U dient hiervoor ingelogd te zijn. Voor uitleg over de GMP+ monitoring database kunt u de handleiding raadplegen welke u stap voor stap uitlegt hoe de GMP+ Monitoring database werkt. Ook is er een FAQ lijst beschikbaar met antwoorden op veel gestelde vragen. Daarnaast nodigen we u van harte uit uw vragen en ervaringen te delen via het contactformulier (kies als onderwerp: GMP+ Monitoring database). Heeft u liever telefonisch contact? Belt u dan naar +31 (0)70 307 4144.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws