Tarieven GMP+ International 2017

08 december 2016

Hoewel de kosten door de sterke groei van het aantal GMP+ deelnemers gestegen zijn, heeft GMP+ International besloten om de prijzen voor 2017 NIET te verhogen.

GMP+ International is de beheerder van het GMP+ Feed Certification scheme en het Responsible Biomass Certification scheme. Het document GMP+ C4 tarieven 2016 bevat de tarieven voor de bijdragen van de Certificatie Instellingen en van de GMP+ en RBC gecertificeerde bedrijven.

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van deze tarieven is, dat de opbrengsten kostendekkend moeten zijn m.b.t. alle kosten die te maken hebben met het beheer en onderhoud van de hierboven genoemde schema’s.

GMP+ International past daarom in 2017 geen prijsindexatie toe op de tarieven.

De actuele tarieven zijn gepubliceerd in het GMP+ C4 Tarieven 2017 document en is beschikbaar op onze website. Alle overige wijzigingen zijn grijs gearceerd / doorgehaald in de nieuwste versie van het GMP+ C4 tarieven 2017 document.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws