Gewijzigde inkoopvoorwaarden RTRS credits in GMP+ FRA certificering

20 december 2016

In samenspraak met de Subcomittee Responsible Feed en het International Expert Commit-tee is een wijziging in de inkoopvoorwaarden van de MI102 en MI103 doorgevoerd. De wijziging heeft betrekking op het aankopen van RTRS credits binnen of buiten het platform. De nieuwe versie van de GMP+ MI102 en GMP+ MI103 documenten vindt u hier op onze website. De wijziging is van kracht per 1 februari 2017.

Achtergrond

In de inkoopvoorwaarden van de MI102 (Verantwoord Varkens- en Pluimveevoeder) en MI103 (Verantwoord Melkveevoeder) is opgenomen dat RTRS credits gekocht kunnen worden via het RTRS trading plaform (van de Round Table Responsible Soy). Daarnaast is het mogelijk om RTRS credits te kopen van de leverancier van soja (buiten het RTRS credit trading platform), zonder de verplichting dat dit een GMP+ FRA gecertificeerde leverancier moet zijn. Dit is onder andere door auditoren en GMP+ FRA gecertificeerde bedrijven aangemerkt als een risico, omdat er bij ongecertificeerde leveranciers geen controle is of de aankoop van RTRS credits juist is gedaan. Hoewel er geen signalen zijn dat dit daadwerkelijk tot onrechtmatige claims heeft geleid, wil GMP+ International dit risico niet laten staan in de inkoopvoorwaarden. Om die reden is er nu een wijziging doorgevoerd in de inkoopvoorwaarden met betrekking tot de aankoop van RTRS credits.

Wat is niet meer toegestaan?

In de nieuwe versie van de MI102 en MI103 is om voorgenoemde reden de aankoop van credits van ongecertificeerde leveranciers buiten het RTRS trading platform dus niet meer toegestaan.

Wat is wel toegestaan?

Uiteraard blijven er nog andere inkoopmogelijkheden over! We beperken ons in deze nieuwsbrief tot het supply chain model ‘book & claim’ (gebruik van RTRS credits). Dit zijn de inkoopvoorwaarden:

  1. U kunt zelf RTRS credits aankopen via het RTRS trading platform. Het maakt hierbij niet uit of u deze credits (binnen dit platform) koopt van een soja teler, een handelaar of een andere type organisatie. Indien u binnen het RTRS trading platform aankoopt van een ongecertificeerde leverancier mag dat dus nog steeds. Het RTRS trading platform biedt namelijk voldoende borging om zeker te zijn dat de aangekochte credits correct zijn verhandeld.
  2. U koopt soja dat voldoet aan de voorwaarden van de GMP+ MI102 of GMP+ MI103. U koopt in dat geval soja van een leverancier die is gecertificeerd voor de GMP+ MI102 of MI103 (gelijk aan de certificering die u zelf heeft). Voor de levering soja koopt de leverancier dan de RTRS credits aan via het RTRS trading platform en verkoopt de soja aan u als soja dat ‘voldoet aan de voorwaarden van de MI102 of MI103’. Dit is een interessante optie wanneer u maar weinig RTRS credits nodig heeft of u het RTRS trading platform niet wilt / kunt gebruiken.

Voorbeeld: Wanneer u zelf gecertificeerd bent voor de GMP+ MI103 en voeder wilt produceren met soja dat aan de inkoopvoorwaarden voldoet, kunt u:

- zelf de credits kopen op het RTRS trading platform (van een soja teler, handelaar of andere organisatie), of;

- bij een GMP+MI103 gecertificeerde leverancier soja aankopen dat voldoet aan de inkoopvoorwaarden uit de GMP+ MI103. De leverancier koopt dan namens u de benodigde RTRS credits in.

Deze inkoopvoorwaarden blijven ongewijzigd ten opzichte van de oude situatie. Ook de inkoopvoorwaarden voor de aankoop van RTRS soja volgens de supply chain modellen ‘mass balance’ en ‘segregation’ én de aankoop van mengvoeder zijn niet veranderd. Alleen de mogelijkheid om credits (buiten het RTRS credit platform om) van een niet-gecertificeerde leverancier te kopen komt te vervallen.

Wat betekent dit voor GMP+ FRA gecertificeerde deelnemers?

Indien u al gebruik maakt van bovenstaande inkoopmogelijkheden, verandert er voor u niets. Alleen wanneer u RTRS credits kocht van ongecertificeerde leveranciers buiten het RTRS trading platform om, verandert er wat voor u. In dat geval zult u gebruik moeten gaan maken van het RTRS trading platform of soja gaan kopen bij een leverancier die gecertificeerd is conform de MI102 of MI103.

Hoe werkt deze registratie op het RTRS trading platform?

Om credits te kopen op het RTRS trading platform, heeft u wel een account nodig. Deze kunt u aanvragen bij het secretariaat van RTRS (info@responsiblesoy.org).

Nieuwe versie van de GMP+ MI102 en GMP+ MI103

Naast bovenstaande wijziging in de inkoopvoorwaarden, is er in de nieuwe versie van beide documenten ook een kleine redactionele wijziging doorgevoerd in de inleiding. In de oude versie van de documenten staat een verwijzing naar de website van de ‘Ketentransitiegroep verantwoorde soja’. Deze website (en organisatie) bestaan niet meer. De inleiding (paragraaf 1.3.2) is hierop aangepast.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws