EWS ziet een toename in bewustwording Trend toename van EWS meldingen & cases heeft zich in de rest van 2015 voortgezet.

01 februari 2016

Met respectievelijk 147 EWS meldingen en 98 EWS zaken had GMP+ International wel-iswaar te maken met een forse toename van het aantal EWS meldingen (notifications). Maar het uiteindelijk aantal waarschuwingen van 17 was uiteindelijk fors lager dan voor-gaande jaren. Een EWS waarschuwing wordt verstuurd om GMP+ deelnemers te at-tenderen op potentiele risico’s contaminatie zodat distributie van onveilig diervoeder in de markt kon worden voorkomen of een incident of schandaal mogelijk werd voorko-men, was uiteindelijk fors lager dan voorgaande jaren.

Dit is de belangrijkste conclusie van de EWS jaarcijfers over 2015.

Dertien aanvullende audits waren nodig om nader onderzoek te doen naar de correcte naleving van de GMP+ FSA voorwaarden (10 meldingen) of correcte naleving van specifieke GMP+ BA5 voorwaarden (EWS) (3 meldingen). In alle gevallen bleek werd het vermoeden bevestigd.

Het lerend effect van EWS!

De schat aan informatie levert echter meer op. Het hele jaar door ontvangt GMP+ International meldingen of signalen over onveilige situaties of voedermiddelen die een bedreiging vormen voor de voederveiligheid. Het melden van dit soort onregelmatigheden is belangrijk. Het zorgt ervoor dat er snel gehandeld kan worden en, waar nodig, dat andere betrokken partijen op de hoogte worden gesteld van mogelijke bedreigingen of risico’s (damage controle). Het Early Warning System (EWS) is daarom een belangrijk element van een feed safety management system als GMP+ FSA.

Afhankelijk van de (mogelijke) gevolgen voor voederveiligheid, worden deze signalen door GMP+ International onderzocht hetgeen kan leiden tot een waarschuwing: @@uitleggen wanneer er sprake van een waarschuwing is. Dit heeft geleid tot 17 slechts waarschuwingen. Er wordt pas een waarschuwing gepubliceerd als een zaak niet onder controle is.

2015 laat een verhoogd bewustzijn bij bedrijven zien

Voortschrijdend inzicht is ook van invloed op de EWS procedure. Voorheen, als een individueel bedrijf een zaak onder controle had, was het niet verplicht om GMP+ International en de certificatie-instelling op de hoogte te stellen. 
Sinds 1 augustus 2014 zijn GMP+-gecertificeerde bedrijven verplicht om ook deze zaken te melden. De cijfers van 2015 laten zien dat er gehoor wordt gegeven aan de meldplicht. Daar en tegen zijn het aantal waarschuwingen substantieel lager dan in 2014. We constateren dat bedrijven goede invulling geven aan crisismanagement. Bewustwording is verhoogd.

Risicomanagement

Informatie dat de GMP+ deelnemers kan gebruiken in het kader van risicomanagement

En het kan leiden tot verbeteringen van de GMP+ FSA-module (zoals het aflatoxine protocol oogst 2015) Feed Support Products (quick scans), de certificatie en conformiteitseisen (integritypolicy) het certificatieproces, risicocommunicatie en andere activiteiten. De volgende informatie heeft EWS opgeleverd in 2015:

Wat vertellen de fact & figures in 2015 nog meer?

Welke gevaren geven aanleiding tot een melding

De EWS meldingen in 2015 worden gedomineerd door gewasbeschermingsmiddelen. Dit gevaar was in bijna een derde (30%) van alle gevallen de aanleiding van de melding.

De 4 andere belangrijkste gevaren die aanleiding tot een EWS melding geven zijn:microbiologische contaminatie (22 meldingen: 21 keer Salmonella en 1 keer enterobacteriaceae),

  • dioxine/PCB’s (21 meldingen),
  • zware metalen (19 meldingen: 5 keer lood, 5 keer arseen, 3 keer fluorine, 3 keer koper, 2 keer zink en 1 keer koper en zink) en
  • verboden stoffen (18 meldingen: 11 keer chlooramphenicol, 1 keer doxycycline, 1 keer salinomycine, 1 keer DNA van herkauwer, 1 keer dieselolie en 3 keer amprolium).

Binnen invloedsfeer van de ondernemer

Bij 20% van de meldingen lag de oorzaak van de contaminatie binnen de directe invloedsfeer van het diervoederbedrijf (categorie ‘processing’). Het betreft hier meldingen waarbij ergens in het productieproces de contaminatie is ontstaan. Dit kan zijn tijdens de teelt (door bijvoorbeeld het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), be-/verwerking (door bijvoorbeeld een lekkage in een machine), of tijdens transport en opslag (door bijvoorbeeld kruisbesmetting) van het betreffende product.

Geen oorzaak gevonden

In 20% van de gevallen is geen oorzaak van de contaminatie vastgesteld (not detectable). 

De categorie ‘niet van toepassing’ bestaat uit meldingen waarbij uiteindelijk geen sprake bleek van onveilig diervoeder. Het gaat om situaties waarbij de contaminatie niet werd bevestigd door de contra-analyse, de productnorm niet werd overschreden na aftrek van de meetonzekerheid of doordat een productnorm ontbreekt (o.a. salmonella).

Voedermiddelen domineren

Bijna 80% van de meldingen betrof voedermiddelen. Mengvoeder, additieven, premixen, en niet-diervoeders (levensmiddelen, strooisel, kunstmest en technisch bestemming) veroorzaakten veel minder problemen voor GMP+ deelnemers.

In voedermiddelen is het aantal meldingen over gewasbeschermingsmiddelen sterk toegenomen: van 15 meldingen in 2014 tot 33 meldingen in 2015. gevolgd door dioxine / PCB’s (16 meldingen).

De meeste problemen met gewasbeschermingsmiddelen in voedermiddelen kwamen voor in granen en graanbijproducten (12 meldingen), gevolgd door sojabijproducten (10 meldingen).

Regional facts- origine of productsDe meldingen hebben betrekking op producten afkomstig uit diverse landen wereldwijd. De top 4 is:

Duitsland

Nederland

Polen

Frankrijk

De waarschuwingen van onveilige situaties hebben betrekking op de producten afkomstig uit deze landen maar ook andere landen waaronder Servie, Oekraine, VS, maleiseie China en Argetinie

Shortlist of termen:

Notification: de melding van een onveilig diervoeder bij GMP+ International

Case: het geheel van meldingen over dezelfde onveilige situatie. Het gaat om meldingen van verschillende bedrijven

Warning: de GMP+ nieuwsbrief waarin wordt gewaarschuwd alert te zijn op mogelijk contaminatie bij de aankoop van een bepaald product uit een bepaald land of region.

Newsletter leereffect: Dit is een nieuwsbrief die voortvloeit uit de continue evaluatie van EWS meldingen door GMP+ International. In deze nieuwsbrief wordt niet gewaarschuwd voor een onveilige situatie, maar wordt informatie over EWS meldingen gedeeld die relevant (leereffect) kan zijn voor de bedrijfseigen risicobeoordeling van deelnemers. Bijvoorbeeld de oorzaak van meerdere meldingen leidt naar dezelfde bron.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws