De voederveiligheidsnorm van Biogene amines in diervoeders is komen te vervallen

04 januari 2016

Feed Support Products (FSP) Newsletter 2016 no. 1

Bedoeld voor: GMP+-gecertificeerde bedrijven en certificatie-instellingen

Onlangs heeft het International Expert Committee (IEC) besloten om de voederveiligheidsnorm voor Biogene amines in diervoeders te schrappen uit GMP+ BA1 “Specifieke voederveiligheidsnormen”.

De norm voor biogene aminen in diervoeders is ruim 10 jaar geleden vastgelegd in GMP+ BA1 “Specifieke voederveiligheidsnormen”. GMP+ International heeft in de laatste maanden een evaluatie uitgevoerd van deze norm. Er is gekeken naar nieuwe beschikbare wetenschappelijk informatie. Maar ook zijn er contacten gelegd met bedrijven en organisaties die relevante informatie beschikbaar hebben gesteld.

Op dit moment zijn er onvoldoende wetenschappelijke gegevens beschikbaar ten aanzien van de relatie tussen biogene amines, toxiciteit, diervoeders en overdracht naar het dierlijk product. Vanwege het gebrek aan betrouwbare informatie is het niet mogelijk de huidige, dan wel een nieuwe  norm te toetsen en te onderbouwen. Op basis hiervan heeft het IEC besloten de voederveiligheidsnorm voor Biogene amines in diervoeders te schrappen.

Een nieuwe versie van GMP+ BA1, met daarin deze wijziging, is nu beschikbaar.

Als er te zijner tijd meer wetenschappelijke informatie beschikbaar is, dan kan het GMP+ International opnieuw overwegen voederveiligheidsnormen voor Biogene amines in diervoeders vast te stellen.

Meer informatie over “Biogene amines” kunt u vinden in de Fact sheet.

 

De fact sheets kunt u vinden op het GMP+ portaal in de kolom Kennis onder  ’Fact sheets’ en selecteer vervolgens “Ongewenste stoffen”  en dan kunt u de desbetreffende fact sheet(s) zoeken m.b.v. de zoekoptie. 

Deze Fact sheets geven informatie over de ernst voor mens en dier en ook suggesties voor beheersmaatregelen. Deze suggesties zijn in aanvulling op het geen in het GMP+ FSA scheme worden voorgeschreven. De informatie in de Fact sheets is te gebruiken bij de uitvoering van de bedrijfsspecifieke HACCP analyse, bijvoorbeeld bij vaststelling van de ernst van het gevaar.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws