Uitbreiding positieve declaratie (GMP+ BA6)

11 januari 2016

Sinds 1-10-2015 is de zogeheten ‘positieve declaratie’ van kracht. Voor GMP+ gecer-tificeerde leveranciers betekent dit dat GMP+ geborgd diervoeder als zodanig geëtiket-teerd moet zijn. Dit betreft zowel leveringen van diervoederingrediënten (voedermid-delen, toevoegingsmiddelen, voormengsels) als eindvoeders (mengvoeders). Zie hiervoor onze nieuwsbrieven van 26-09-2014 en 21-05-2015.

Als gevolg van  een eerste evaluatie met GMP+ deelnemers zijn enkele verbeterpunten doorgevoerd. Deze zijn vastgelegd in een nieuwe versie van GMP+ BA6 ‘Minimumvoorwaarden  Etiketteren en Afleveren’, die vanaf 1 februari 2016 gepubliceerd is. Het gaat om de volgende aanpassingen:

Meer keuze uit verplichte uitdrukkingen

Na overleg met GMP+ deelnemers hebben wij de lijst met toegestane uitdrukkingen voor de geborgde status van het voer uitgebreid.  Dit overzicht is gepubliceerd in een apart document Annex 1: Lijst met goedgekeurde GMP+ declaraties  dat onderdeel uitmaakt van GMP+ BA6 Minimumvoorwaarden Etiketteren en Afleveren. Alleen de uitdrukkingen gepubliceerd in Annex 1 mogen worden gebruikt.

 De geaccepteerde uitdrukkingen zijn beschikbaar in 3 talen: Nederlands, Duits en Engels. Het is mogelijk om deze uitdrukkingen ook in andere talen bij ons aan te aanmelden Hiervoor is een procedure opgenomen in Annex 1.

De geaccepteerde uitdrukkingen voor de positieve declaratie van diervoeders, zoals gepubliceerd in Annex 1, zijn onmiddellijk van toepassing.

De publicatie van de nieuwe bijlage GMP+ BA6 hebben wij benut om de GMP+ D3.12 FAQ-lijst Positieve declaratie aan te vullen met nieuwe vragen en antwoorden. Hiermee gaat de FAQ lijst nader in op de praktische toepassing van de positieve declaratie. Wij adviseren alle deelnemers hiervan kennis te nemen.

Positieve declaratie ook bij leveringen aan veehouders

De meeste GMP+ deelnemers die diervoeders direct aan veehouders leveren, passen de positieve declaratie reeds toe. Op verzoek van de sector is deze eis in de nieuwe versie van GMP+ BA6 specifieker geformuleerd en wordt de positieve declaratie bij leveringen aan veehouders vanaf 1-10-2016 verplicht gesteld. Met ingang van 1-10-2016 dient de GMP+ gecertificeerde leverancier te verklaren wanneer het door hem aan veehouders geleverde diervoeder GMP+-geborgd is.

Uitbreiding positieve declaratie naar diensten

Misverstanden over de status van geleverde diensten (zoals opslag en fysieke transport)  aan GMP+ deelnemers hebben in het verleden geleid tot voederveiligheidsincidenten. Door de positieve declaratie van diensten (fysiek transport, op- en overslag) verplicht te stellen wordt de kans op misverstanden aanzienlijk verkleind. Met ingang van 1-10-2016 dient de GMP+ gecertificeerde leverancier te verklaren wanneer de door hem geleverde dienst GMP+-geborgd is. Een lijst  met toegestane declaraties is gepubliceerd in Annex 1 van GMP+ BA6.

Stuur uw aanvullende vragen over de positieve declaratie voor diervoeders en fysieke diensten naar info@gmpplus.org. Wij zullen uw vragen en de antwoorden daarop bundelen in GMP+ D3.12 FAQ Positieve declaratie.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws