COCERAL en GMP+ International verlengen wederzijdse erkenning tussen GTP Code en GMP+ Feed Safety Assurance module (GMP+ FSA)

13 juli 2016

COCERAL en GMP+ International hebben vandaag de verlenging aangekondigd van de wederzijdse erkenning met betrekking tot hun respectievelijke voederveiligheidscertificaten op basis van de GTP Code (COCERAL) en GMP+ Feed Safety Assurance module (GMP+ FSA).

COCERAL en GMP+ International hebben vandaag de verlenging aangekondigd van de wederzijdse erkenning met betrekking tot hun respectievelijke voederveiligheidscertificaten op basis van de GTP Code (COCERAL) en GMP+ Feed Safety Assurance module (GMP+ FSA).

 

De wederzijdse erkenning is met onmiddellijke ingang van toepassing en omvat de collectie, opslag, handel in en transport van producten van plantaardige oorsprong.

 

De twee organisaties juichen dit positieve resultaat toe, dat te danken is aan gezamenlijke inspanning en dialoog in de afgelopen jaren.  De tweede verlenging tussen COCERAL en GMP+ FSA-certificatie is het gevolg van een robuuste en efficiënte informatie-uitwisseling, een systematischere wijze van het delen van expertise met betrekking tot technische vraagstukken en beter geharmoniseerde procedures in geval van crisisbeheer met betrekking tot elkanders gecertificeerde bedrijven.

 

In de praktijk mogen GMP+ FSA-gecertificeerde of GTP Code-gecertifieerde bedrijven geborgde goederen afkomstig van deelnemers uit het andere schema blijven collecteren, opslaan, verhandelen en vervoeren, zonder dat daaraan extra kosten of voorwaarden verbonden zijn.

 

De overeenkomst is gesloten voor een periode van twee jaar met als ingangsdatum de datum van tekening, zijnde 10 juli 2016.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws