Update over Country Note GMP+ BCN-DE1 QM-Milch

13 juli 2016

In onze nieuwsbrief van 1-10-2015 hebben we u geïnformeerd over de introductie van de Country Note GMP+ BCN-DE1 QM-Milch. Deze Country Note biedt aanvullende veiligheidsvoorwaarden, met name gericht op het waarborgen van hoogwaardige kwaliteit en een hoogwaardig veiligheidsniveau van melkveevoeder dat wordt geleverd aan Duitse melkveehouderijen. Deze Country Note is opgesteld in samenwerking met een aantal van onze Duitse partners (DVT en DRV) en in nauwe samenwerking met QM-Milch e.V. .

GMP+-deelnemers kunnen zichzelf – via reguliere GMP+-certificatie in combinatie met certificatie tegen de Country Note – kwalificeren als QM-Milch-geaccepteerde leverancier van melkveevoeder.

Naar aanleiding van een eerste evaluatie, willen wij u berichten over het volgende:

Tijdelijke lijst verdwijnt met ingang van 01-01-2017

Een bedrijf dat met succes geaudit wordt voor de Country Note QM-Milch, krijgt een speciale scope (‘QM-Milch’). Deze scope is het bewijs dat een diervoederbedrijf een QM-Milch-geaccepteerde leverancier is. In de openbaar beschikbare GMP+ database kan iedereen opzoeken welke bedrijven deze scope hebben en daarmee dus QM-Milch-geaccepteerde leveranciers zijn.

Echter, om een snelle start te kunnen realiseren, bood GMP+ International de GMP+-gecertificeerde bedrijven in 2015 een tweede optie aan, namelijk om QM-Milch-goedgekeurde leverancier te worden via registratie op een tijdelijke lijst. Vanaf het begin in oktober vorig jaar, was deze lijst ook daadwerkelijk bedoeld om GMP+-gecertificeerde leveranciers een tijdelijke optie te bieden om zichzelf te kwalificeren als QM-Milch-geaccepteerde leveranciers.

Onlangs is besloten om de tijdelijke lijst aan het einde van dit jaar te verwijderen. Dit houdt in dat ieder GMP+-gecertificeerd bedrijf dat nog op deze lijst staat, ervoor dient te zorgen dat er een audit plaatsvindt voor het einde van het jaar, en dat er registratie plaatsvindt in de GMP+ bedrijvendatabase met de van toepassing zijnde scope (‘QM-Milch’). Vanaf 1 januari 2017 is registratie met deze scope de enige manier waarop een GMP+-gecertificeerd bedrijf kan aantonen dat het een QM-Milch-geaccepteerde leverancier is.

Neem tijdig contact op met uw certificatie-instelling om dit te bewerkstelligen.

Registratie bij GMP+ International is nog steeds noodzakelijk

Houd er rekening mee dat u nog zich nog altijd moet registreren bij GMP+ International. Eén van de voorwaarden in de Country Note is dat u zich registreert en relevante analysegegevens deelt met de QM Milch-groep in de GMP+ Monitoring database. Vul dit formulier in om lid te worden van de groep QM Milch in de GMP+ Monitoring database.

Hetzelfde formulier wordt gebruikt voor opname in de tijdelijke lijst.

Na registratie ontvangt u van ons een uitnodiging om lid te worden van de groep QM-Milch in de GMP+ Monitoring database. Via deze groep kunt u – anoniem – uw analyseresultaten delen (onderdeel van de voorwaarden van de Country Note). In de handleiding van de GMP+ Monitoring database, vindt u meer informatie over lidmaatschap van groepen.

Tot slot

Er zullen ongetwijfeld vragen of onduidelijkheden zijn. Aarzel niet om ons te vragen wat u wilt weten, bij voorkeur via info@gmpplus.org.  GMP+ International zal deze vragen gebruiken om de V&A-lijst aan te vullen en bij te werken.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws