Waar begint GMP+ certificatie?

13 juli 2016

GMP+ International krijgt regelmatig vragen over de inkoop van producten, met name of de leverancier van een bepaald product hiervoor GMP+ - of gelijkwaardig - gecertificeerd moet zijn. In sommige situaties is makkelijker vast te stellen waar GMP+ certificatie in de keten begint dan in andere situaties.

Het GMP+ Feed Certification scheme eist dat onder andere producenten van voedermiddelen een managementsysteem implementeren waarmee de veiligheid van diervoerders wordt gegarandeerd. Om te verduidelijken waar de productie van voedermiddelen begint, en daarmee GMP+ certificatie, hebben wij een update gemaakt van het document D3.5 Waar begint GMP+ certificatie?. Hierin staan meerdere voorbeelden opgenomen van ketens waarin duidelijk wordt gemaakt waar GMP+ certificatie start en welke voorwaarden gelden voor de aankoop van grondstoffen voor de productie van diervoeders. Ook staat in dit document een aantal voorbeelden uitgewerkt van het toepassen van de poortwachtersprotocollen uit GMP+ BA10 Minimumvoorwaarden inkoop.

De nieuwe versie van de D3.5 Waar begint GMP+ certificatie? vindt u hier.

De versie die we nu publiceren zien we als eerste versie en willen we graag uitbreiden met meer voorbeelden. We nodigen u dan ook uit om uw situatie voor te leggen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen aan onze helpdesk via

info@gmpplus.org.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws