Het kalibreren van weeg- en doseerapparatuur

16 juni 2016

Goed functionerende weeg – en doseerapparatuur is heel belangrijk bij de productie van diervoeder. Regelmatig moet gecontroleerd worden of deze apparatuur nog met vol-doende nauwkeurigheid meet of doseert. Dit wordt kalibreren (of ijken) genoemd. Wan-neer de weegschaal of het doseerapparaat teveel afwijkt van een vastgestelde standaard, en dus onnauwkeurig meet of doseert, moet bijstelling plaatsvinden.

De GMP+ voorwaarden

Het GMP+ Feed Certification scheme (GMP+ FC scheme) stelt eisen aan de weeg en doseerapparatuur, en ook aan het regelmatig kalibreren van deze apparatuur.

Zie bijvoorbeeld paragraaf 6.3.2.3 van de GMP+ B1 standaard, waar de volgende voorwaarde staat:

“Alle weeg- en doseerinstallaties die bij de productie van diervoeders worden gebruikt, moet op de te bepalen gewichten of volumes afgestemd zijn; de nauwkeurigheid ervan moet regelmatig worden nagegaan.

Tevens is de doseercapaciteit afgestemd op de te doseren hoeveelheid product.”

In paragraaf 6.3.2.3 onder ‘Beheersing van bewakings- en meetinstallaties’ wordt geëist dat

“Installaties die gebruikt worden voor het wegen/doseren van voormengsels, toevoegings- en diergeneesmiddelen moeten minimaal tweemaal per jaar gekalibreerd worden volgens een door de organisatie zelf vastgestelde methode die adequaat is om aan de doelstellingen van het GMP+ FSA module te voldoen.

Alle installaties, die gebruikt worden voor de dosering van bijv. voedermiddelen moeten minimaal éénmaal per jaar gekalibreerd worden..”

Let op: In de standaard GMP+ B2 ‘Productie van diervoederingrediënten’ worden vooral in de paragrafen 5.2.4.4 en 5.3.2 in soortgelijke bewoordingen eisen aan kalibratie van apparatuur gesteld.

De uitleg

Veel wetgeving vereist regelmatige kalibratie van weegschalen die worden gebruikt voor handelsdoeleinden, bijvoorbeeld voor aflevering van diervoeders aan veehouders.

In het kader van het GMP+ FC scheme gaat het echter vooral om de apparatuur die gebruikt wordt bij de productie. Immers, foutieve doseringen/wegingen kunnen leiden tot foutieve mengsels of overschrijdingen van limieten die gesteld zijn voor ongewenste stoffen, medicijnen of toevoegingsmiddelen. Daarom moet deze apparatuur goed functioneren en geschikt zijn om nauwkeurig de hoeveelheden af te wegen of te doseren. Vergeet in dit verband ook niet de apparatuur waarmee technologische hulpstoffen worden toegevoegd.

Er dient een onderhoudsplan te zijn dat ervoor zorgt dat de apparatuur permanent goed functioneert.

Van elk apparaat dient onder meer gespecificeerd te worden:

  • De kleinste hoeveelheid die kan worden afgewogen;
  • De maximale toegestane weegbelasting;
  • De nauwkeurigheid van het apparaat;
  • De maximaal toegestane afwijking;
  • De frequentie en wijze van kalibratie. De minimale frequentie staat hierboven bij ‘GMP+ voorwaarde’ genoemd.

Het kalibreren mag het bedrijf zelf doen volgens een vastgelegde kalibratieprocedure. Gebruik bij voorkeur een bekende (nationale) norm of standaard.

Er dient een goede vastlegging te zijn van de uitvoering van de kalibratieprocedure, en van de eventuele bijstellingen . Alle relevante apparatuur dient een unieke identificatiecode te hebben, zodat deze traceerbaar zijn vanuit het kalibratieregister.

Ten slotte dient het bedrijf na te denken of de gedane aanpassingen nog consequenties hebben voor eerder met de apparatuur geproduceerde voeders.

Veel leveranciers van apparatuur bieden ook diensten aan op het gebied van onderhoud en kalibratie. Het kan handig zijn hiervoor een contract af te sluiten.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws