Goede start introductie GMP+ FRA certificatie van duurzame diervoeders

09 juni 2016

Eind 2014 introduceerde GMP+ International de GMP+ Feed Responsibility Assurance module (GMP+ FRA) binnen het GMP+ Feed Certification scheme. Aanleiding hiervoor was de vraag van de zuivelsector en vanuit de varkens- en pluimveesector in Nederland. Na anderhalf jaar zijn er 203 bedrijven gecertificeerd, waarvan 87% gevestigd in Nederland en 13% in België en Duitsland.

Al enige jaren geleden startte GMP+ International met een samenwerking met RTRS (Round Table Responsible Soy) voor de productie en handel van duurzame sojaproducten bestemd als diervoedergrondstof. De voorwaarden voor diervoederbedrijven zijn vastgelegd in GMP+ MI101 Productie en handel van RTRS soja.

Eind 2014 bereikten de Nederlandse diervoedersector, ‘Duurzame Zuivelketen’ en GMP+ International overeenstemming over de standaard ‘Verantwoord melkveevoeder’ (GMP+MI103). De kern van deze standaard is het gebruik van RTRS soja(bijproducten) in melkveevoeders. De Nederlandse zuivelindustrie borgt dit door de ‘witte lijst’ waarop uitsluitend voerleveranciers staan die voldoen aan o.a. de voorwaarde dat in het voer RTRS soja(bijproducten) is verwerkt. Voerleveranciers kunnen dit aantonen met GMP+ FRA- certificatie.

Medio juni 2016 zijn er 190 diervoederleveranciers voor deze standaard gecertificeerd.

Eind 2014 bereikte GMP+ International ook met Stichting Milieukeur (SMK) overeenstemming over de standaard ‘Verantwoord varkens- en pluimveevoeder’ (GMP+ MI102). SMK schrijft in haar Milieukeur certificatieschema’s voor de varkens- en pluimveesectoren voor dat uitsluitend varkens- en pluimveevoeders mogen worden gebruikt, waarvan de verwerkte soja(bijproducten) verantwoord zijn geproduceerd (RTRS).

Volgens een recente publicatie van Nevedi, de brancheorganisatie voor de Nederlandse mengvoederindustrie, zou de hiermee gemoeide totale hoeveelheid 823.000 ton RTRS gecertificeerde soja zijn.

Inmiddels oriënteert GMP+ International zich op meer wensen in de diervoedermarkt en de daarachterliggende verwerkende sectoren omtrent verantwoorde diervoeders en daarin verwerkte grondstoffen. Bedrijven en organisaties nodigen we van harte uit hun wensen en behoeften aan GMP+ International kenbaar te maken via info@gmpplus.org.

Meer informatie over GMP+ FRA vindt u op onze website (www.gmpplus.org).

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws