Nieuwe versie Country Note Antibioticavrij diervoeder

24 maart 2016

In deze nieuwsbrief staan we stil bij een wijziging in de Country Note Antibioticavrij dier-voeder, maar ook bij de GMP+ FSA voorwaarden voor het gebruik van antibiotica in dier-voeder. We hebben opgevangen dat er soms wat verwarring is tussen de specifieke voorwaarden van de Country Note Antibioticavrij diervoeder en de algemene GMP+ FSA voorwaarden voor het verantwoord verwerken van antibiotica.

Wijziging in de Country Note GMP+ BCN-NL1 Antibioticavrij diervoeder

Tot op heden waren er productnormen opgenomen in de Country Note Antibioticavrij diervoeder. Deze productnormen waren gekoppeld aan de detectiegrenzen van de analysemethode LC-MSMS die verplicht is in de standaard. Door deze productnormen kon de indruk worden gewekt dat bepaalde niveaus van antibiotica wel toegestaan zijn volgens de Country Note Antibioticavrij diervoeder. Uiteraard is dit niet hoe de normen in deze standaard bedoeld zijn en is dit in de nieuwe versie van de Country Note GMP+ BCN-NL1 Antibioticavrij diervoeder aangepast.

Vanaf vandaag is de lijst met antibiotica in de bijlage enkel bedoeld als referentie: welke antibiotica moeten ten minste geanalyseerd worden in het kader van de Country Note Antibioticavrij diervoeder. Bij het beoordelen van de analyseresultaten geldt als norm dat er geen antibiotica mag worden gedetecteerd. 

Nb: In praktijk betekent dit geen wijziging in de voorwaarden, maar is de voorwaarde (‘antibioticavrij’) duidelijker en kan er geen verkeerd beeld ontstaan over hoe antibioticavrij diervoeder wordt gedefinieerd.

De nieuwe versie van de GMP+ BCN-NL1 Antibioticavrij diervoeder vindt u hier.

GMP+ FSA voorwaarden voor het gebruik van antibiotica

Door beter te omschrijven wat antibioticavrij betekent in de Country Note (‘er mag geen antibiotica worden gedetecteerd’), hopen wij tevens dat de verwarring over de vermeende relatie tussen de generieke GMP+ FSA voorwaarden voor het gebruik van antibiotica en de specifieke voorwaarden uit de Country Note Antibioticavrij diervoeder verdwijnt.

Onterecht werd de lijst met productnormen uit de Country Note ook gebruikt voor de GMP+ FSA voorwaarden voor het gebruik van antibiotica en werd gedacht dat deze normen dus ook van toepassing zijn voor andere voeders.

Het is binnen de voorwaarden van GMP+ FSA certificering toegestaan om gemedicineerd voeder met antibiotica te produceren, maar alleen onder de geldende wettelijke voorwaarden (in de EU alleen op voorschrift van een dierenarts). Voor het gebruik van antibiotica in diervoeder (anders dan de Country Note Antibioticavrij diervoeder) zijn voorwaarden opgenomen in de standaarden zelf, maar gelden daarnaast voederveiligheidsnormen en voorwaarden zoals deze zijn beschreven in GMP+ BA2 Beheersing van residuen. Hierin staan de in de EU wettelijk vastgelegde residunormen die gelden voor alle GMP+ deelnemers.

Meer informatie over het gebruik van antibiotica in diervoeder is terug te vinden in de FSP Factsheet Antibiotica.

 

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws