Anthrachinon: pesticidebesmetting of veroorzaakt door droging?

24 maart 2016

GMP+ International heeft onlangs een EWS-case gesloten waarbij anthrachinon-gehaltes boven de maximaal toegestane limiet werden waargenomen in een partij biologische bietenpulp uit Duitsland. Hoewel deze zaak inmiddels onder controle is en de di-ervoederveiligheid niet werd bedreigd, vindt GMP+ International het nuttig deelnemers te informeren over de uiteindelijke oorzaak van de contaminatie. Met deze informatie kunt u maatregelen nemen om de oorzaak van de anthrachinon contaminatie vast te stellen.

Geïdentificeerde risico’s

Anthrachinon kan als pesticide zijn toegevoegd, maar kan ook worden gevormd bij verbrandings- en drogingsprocessen.

In de betreffende EWS-case werd de aanwezigheid van anthrachinon in eerste instantie toegeschreven aan een pesticidecontaminatie. Maar uit aanvullende analyses bleek dat de anthrachinon in het product werd veroorzaakt door Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK4) die in het product aanwezig waren. PAK4 kunnen ontstaan tijdens het drogingsproces waarbij het product in direct contact is met brandstoffen.

Beheersmaatregelen

Om de juiste beheersmaatregelen te kunnen treffen, is het nodig de exacte oorzaak  te weten. GMP+ International adviseert alle GMP+ gecertificeerde bedrijven alert te zijn op een mogelijke identiteitswisseling van anthrachinon. Om er zeker van te zijn of een te onderzoeken monster antrachinon bevat:

  • Dient een analyse uit gevoerd te worden met behulp van een massaspectrometrische techniek. Het massaspectrum van de pesticide anthrachinon verschilt voldoende van die van mogelijke aanwezige PAK4.
  • Daarnaast wordt het sterk aanbevolen het monster, bij een positief resultaat, ook te laten onderzoeken op de aanwezigheid van PAK4. Dit kan met behulp van een massaspectrometrische techniek, maar kan ook met fluorescentie en UV. Als in het monster de pesticide anthrachinon is aangetoond, kunnen PAK4 een vals positief resultaat opleveren. Andersom geldt dat als bij een monster de pesticide antrachinon niet is gebruikt of is aangetoond het monster wel gecontamineerd kan zijn met PAK4.

Feed Safety Assurance is een gedeelde verantwoordelijkheid en begint met eenvoudige en consistente stappen van afzonderlijke bedrijven.

Voor meer informatie zie de GMP+ Fact Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK4)

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws