Franse vertaling GMP+ B1.2 ‘Productie, handel en diensten’ aanvullende voorwaarden ISO 22000 en PAS222 nu online beschikbaar

08 maart 2016

In januari 2015 werd reeds de GMP+ B1.2 ‘Productie, handel en diensten’ gepubliceerd. Door toenemende vraag van Franse bedrijven is deze standaard nu ook in de Franse taal beschikbaar.

Waarom?

Deze GMP+ FSA standaard vormt een volledige integratie van de ISO 22000 en PAS222 standaarden. Met deze standaard kunnen met name bedrijven die ook een ISO 22000 certificaat hebben deze relatief eenvoudig combineren met een GMP+ FSA certificaat. Het leidende motief voor GMP+ International om dit mogelijk te maken is het bieden van een “one stop shop – multiple certification” mogelijkheid aan bedrijven.

Wat is het?

Deze standaard biedt dezelfde, brede scope als de GMP+ B1-standaard. De GMP+ B1.2 standaard heeft ook dezelfde structuur en indeling als de GMP+ B1-standaard. De GMP+ B1.2 standaard kan toegepast worden voor het borgen van veiligheid van alle vormen van diervoederproductie, handel,  in- en opslag van diervoeder, maar niet voor het borgen van transport. Daarvoor geeft GMP+ B4 ‘transport’ de noodzakelijke voorwaarden.

Het bijzondere van de GMP+ B1.2 standaard is dat zij is gebaseerd op de ISO 22000 standaard en de PAS 222  standaard[1]. In deze standaarden worden voorwaarden gegeven voor resp. een food safety management systeem en een basisvoorwaardenprogramma. In de GMP+ 1.2- standaard zijn deze eisen niet overgenomen, maar wordt ernaar verwezen. De voor GMP+FSA noodzakelijke en in de genoemde ISO en PAS standaarden ontbrekende voorwaarden zijn apart opgenomen.

Deze GMP+ B1.2 standaard kan eenvoudig gecombineerd worden toegepast met de ISO 22000 en PAS 222, en dat kan aantrekkelijk zijn voor bijvoorbeeld bedrijven die ISO 22000 gecertificeerd zijn maar daarnaast ook een GMP+ FSA-certificaat willen hebben, zoals de producenten van voedingsmiddelen (met een reststroom als diervoeder) en huisdiervoeders.

Aanvullende voorwaarden in een notendop:

De aanvullende voorwaarden voor GMP+ FSA t.o.v. ISO 22000 en PAS 222 zijn als volgt:

  • Vanwege de sterke nadruk op de borging van voederveiligheid, is er een aantal specifieke voorwaarden die verzekeren dat de scope van het food safety management systeem en het HACCP plan de complete productie van diervoeder omvat.
  • GMP+ FSA is gebaseerd op het beginsel dat alle bedrijven in de diervoederketen aantoonbaar moeten bijdragen aan de borging van diervoederveiligheid. Aan het eind van de diervoederketen biedt deze aanpak de hoogste garantie dat veilig diervoeder wordt afgeleverd bij de veehouders en aquafarms (viskwekerijen). Om die reden zijn er aanvullende voorwaarden voor de diervoederbedrijven met betrekking tot de selectie van leveranciers en de beheersing van uitbestede activiteiten.
  • Er zijn duidelijke normen gedefinieerd voor ongewenste stoffen in diervoederproducten. Niet alleen wettelijke vastgestelde productnormen, maar ook een aantal bovenwettelijke productnormen, waarvan de industrie de beheersing ervan noodzakelijk acht.
  • Met betrekking tot de basisvoorwaarden, is er een aantal voorwaarden opgenomen waar aan moet worden voldaan die niet genoemd zijn in de PAS 222. Deze aanvullende voorwaarden worden noodzakelijk geacht om ervoor te zorgen dat iedere GMP+ FSA-deelnemer het vereiste diervoederveiligheidsniveau heeft in het bedrijf. Het gaat om voorwaarden voor bedrijfsgebouwen en –ruimten, om weeg-, doseer- en mengfaciliteiten.
  • Er zijn specifieke voorwaarden voor het instellen van een recall procedure. Daarnaast dient een GMP+ bedrijf een procedure op te stellen voor de zogeheten Early Warning in geval van een besmetting waarbij het maximale toegestane gehalte van een ongewenste stof wordt overschreden.
  • GMP+ FSA heeft specifieke voorwaarden voor de controle op residuen van diergeneesmiddelen.
  • Voor een aantal diervoederproducten heeft GMP+ FSA de minimale monitoring bepaald, waaraan moet worden voldaan, ongeacht het resultaat van de HACCP-analyse.

Door deze verbinding met andere, internationaal veel gebruikte standaarden beoogt GMP+ International bedrijven te bedienen die in verschillende sectoren (food, petfood en diervoeder) actief zijn en zo eenvoudig en efficiënt mogelijk een compleet management systeem voor beheersing van de veiligheid van alle producten (food, petfood en feed) willen implementeren.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws