Nitriet in DDGS (geproduceerd uit maïs) uit Nederland - Update

18 maart 2016

In onze informatieve melding van 15 maart 2016 vroegen wij u alert te zijn op moge-lijke verontreiniging van DDGS en maïs met nitriet. Inmiddels is nieuwe informatie bekend, die u hieronder vindt.

Gecontamineerde partij DDGS

De gecontamineerde partij DDGS (in totaal 8.226 ton) is afgezet in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Inmiddels is bekend dat de directe klanten van de producent van DDGS hun klanten geïnformeerd hebben over de betrokkenheid  bij dit incident. Dit betekent dat alle betrokken bedrijven zijn getraceerd en geïnformeerd.

Grondstof maïs

De totale partij van de grondstof maïs (55.000 ton) is reeds verwerkt in DDGS. De producent van de DDGS in Nederland heeft de maïs bemonsterd en geanalyseerd. Op basis van de analyseresultaten is geconcludeerd dat 9.000 ton van de totale partij mais gecontamineerd was. Het nitriet-gehalte in de overige 46.000 ton maïs bleef beneden de productnorm voor nitriet in voedermiddelen.  De DDGS die is geproduceerd met deze 46.000 ton maïs is nooit verdacht verklaard, niet geblokkeerd geweest en dus verder gedistribueerd in de GMP+ diervoederketen.

Omvang van het incident

Uit beschikbare informatie tot nu toe blijkt dat alleen de betreffende partij DDGS gecontamineerd is. De gecontamineerde partij DDGS is volledig getraceerd.  GMP+ International heeft geen aanwijzingen dat er meer gecontamineerde partijen maïs in de GMP+ keten zijn gedistribueerd.

Waarschuwing

GMP+ International verzoekt alle GMP+ gecertificeerde bedrijven alert te blijven op mogelijke contaminatie met nitriet bij aankoop van DDGS uit Nederland.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws