Onaangekondigde audits

18 mei 2016

In opvolging van onze nieuwsbrief van 30.07.2015 willen wij u door middel van deze nieuwsbrief nadere toelichting geven op de aantoonbaarheid van de uit te voeren onaangekondigde audits voor nieuwe GMP+ deelnemers en GMP+ deelnemers waarvan de reguliere audit de komende maanden is gepland.

Waarom?

Op dit moment dienen producenten die rechtstreeks leveren aan FCA gecertificeerde bedrijven, onaangekondigd geaudit te zijn vóór 1 juli 2016. Er zijn echter twee situaties waarin dit niet uitvoerbaar is: bij een bedrijf dat voor het eerst GMP+ gecertificeerd wordt (na een succesvolle initiële audit) of bij een GMP+ gecertificeerd bedrijf waar de tussentijdse audit binnenkort plaatsvindt. In beide gevallen zou de onaangekondigde audit dan te kort op de Initiële-, geplande tussentijdse- of hercertificatie audit worden uitgevoerd.

Wat te doen?

Nieuwe bedrijven behoeven niet eerst onaangekondigd geaudit te worden voordat zij mogen leveren aan FCA gecertificeerde bedrijven. Contractueel moet echter vastgelegd zijn dat zij t.z.t. wel onaangekondigd geaudit worden. Eenmaal contractueel vastgelegd is de GMP+ deelnemer verplicht de onaangekondigde audit uit te laten voeren tijdens de eerste certificatie cyclus.

Voor bedrijven waar de tussentijdse- of hercertificatie audit de komende maanden is gepland, kan ook de onaangekondigde audit later plaatsvinden, mits ook dit contractueel is vastgelegd en zal worden uitgevoerd vóór eind 2016.

Nog enkele opfrissers:

Registratie

De keuze voor onaangekondigde audits wordt inzichtelijk door middel van registratie in de GMP+ bedrijvendatabase door de certificatie-instelling na uitvoering van de onaangekondigde audit.

Wat is een onaangekondigde audit ook al weer?

De onaangekondigde audit is een vrijwillige audit waarvoor het GMP+ FSA-gecertificeerde bedrijf zelf kan kiezen op verzoek van andere schemahouders, instanties en bedrijven.

Welke bedrijven kunnen kiezen voor onaangekondigde audits?

De onaangekondigde audit is alleen van toepassing op de deelnemers die zijn gecertificeerd voor de scopes:

  • Productie van mengvoeder,
  • Productie van voormengsels,
  • Productie van toevoegingsmiddelen,
  • Productie van voedermiddelen.

Het GMP+ Feed Certification scheme omvat de gehele diervoederketen. Het bestaat uit twee modules: Feed Safety Assurance (FSA) en Feed Responsibility Assurance (FRA). Door middel van het GMP+ Feed Certification scheme helpt GMP+ International diervoederbedrijven om aan de eisen van de (inter)nationale markt voor diervoeders te voldoen.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws