Voorgenomen wijzigingen GMP+ FC scheme

18 mei 2016

GMP+ International heeft voorgenomen wijzigingen van de GMP+ FSA module gepubliceerd op de website.

Conform de procedure voor aanpassingen aan de GMP+ FSA module, worden alle voorgenomen wijzigingen gepubliceerd op de website voor publieke consultatie.

Alle inhoudelijke wijzigingen zijn vastgelegd in een “Proposal for amendment”, waarin de wijzigingen en de bijbehorende argumentatie staan vermeld. Deze “Proposal for amendment” is per standaard gemaakt. Tevens zijn enkele concepten gemaakt van de standaarden waarin de voorgenomen wijzigingen zijn opgenomen.

Het gaat om de volgende documenten:

  • Proposal for Amendment GMP+ BA6
  • Proposal for Amendment GMP+ BA10 –Annex 9
  • Proposal for Amendment GMP+ BA10 – Anne 4 (volgt z.s.m.)

Reactieformulier

U vindt het reactieformulier hier.

Alle GMP+ deelnemers worden uitgenodigd om de voorgenomen wijzigingen te bekijken en hierop te reageren via het daarvoor beschikbare formulier. U kunt tot en met uiterlijk 1 juli 2016 reageren. Daarna zullen de opmerkingen worden verwerkt in een finaal concept dat daarna ter goedkeuring aan het International Expert Committee wordt voorgelegd.

Daarnaast zijn tekstuele correcties (zoals typefouten, vertaalfouten, kleine verbeteringen e.d.) samengevoegd in een separaat document. Dit document wordt zo nodig aangevuld met nieuwe correcties. Deze correcties worden met een volgende wijzigingsronde in 2017 meegenomen. Tot die tijd wordt u middels dit document hiervan geïnformeerd.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws