Acceptatie van het GMP+ Feed Certification scheme door ac-creditatieinstellingen

22 november 2016

Met deze nieuwsbrief wil GMP+ International duidelijkheid verschaffen over de huidige acceptatiestatie van het GMP+ Feed Certification scheme door accreditatieinstellingen.

Waarom?

Op dit moment is er een verschil tussen geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde GMP+-certificaten die verstrekt worden aan GMP+-deelnemers binnen Nederland en daarbuiten.

Buiten Nederland hebben verschillende accreditatieinstellingen (zoals die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) en de DANAK – Het Deense Accreditatiefonds) in een eerder stadium de volgende standaarden geaccepteerd:

  • GMP+ B1 Productie, Handel & Diensten;
  • GMP+ B2 Productie van diervoederingrediënten;
  • GMP+ B3 Handel, Collectie en Op- & Overslag;
  • GMP+ B4

Deze acceptaties zijn gebaseerd op GMP+ C6 Beoordelings- en Certificatiecriteria voor GMP+ Certificatie – Procescertificaat. Certificatie Instellingen (CI’s) gesitueerd en ge-audit door accreditatieinstellingen buiten Nederland, mogen daarom het accreditatielogo op hun GMP+-certificaat gebruiken. De GMP+ C6 is niet geaccepteerd door de Raad van Accreditatie (RvA) en daardoor mogen Nederlandse CI’s het accreditatielogo op hun GMP+-certificaat tijdelijk niet gebruiken.

Oplossing

Om dit verschil op te lossen, moest het Feed Certification scheme geaccepteerd worden door de Europese Accreditatie (EA). Op dit moment zijn de volgende standaarden geaccepteerd door de EA en de Raad van Accreditatie (RvA):

  • GMP+ B1 Productie, Handel & Diensten;
  • GMP+ B2 Productie van diervoederingrediënten.

Deze acceptaties zijn gebaseerd op de GMP+ C12 Beoordelings- en Certificatiecriteria voor GMP+ Certificatie - FSMS Certificatie. Dit zal ertoe leiden dat alle accreditatieinstellingen het GMP+ Feed Certification scheme op dezelfde wijze beoordelen.

Doelstelling

De doelstelling van GMP+ International is om ook de volgende standaarden onder Europese Accreditatie te brengen:

  • GMP+ B3 Handel, Collectie en Op- & Overslag;
  • GMP+ B4

Wanneer alle standaarden zijn geaccepteerd door de Europese Accreditatie dan zal dit wederom leiden tot geaccrediteerde GMP+-certificaten binnen Nederland en daarbuiten.

Verduidelijking

Omdat de Nederlandse CI’s op dit moment geen GMP+-certificaten met accreditatielogo kunnen verstrekken, benadrukt GMP+ International dat alle GMP+-geaccepteerde CI’s moeten voldoen aan de voorwaarden van het GMP+ Feed Certification scheme. Dit wordt gecontroleerd tijdens de jaarlijkse certificatie-instelling audits die worden uitgevoerd door de GMP+ International auditoren bij de CI’s. Daardoor is de waarde van het GMP+-certificaat met of zonder accreditatielogo is gelijk in de markt. De acceptatie van elke CI kan worden geverifieerd op de website van GMP+, in de GMP+ Bedrijvendatabase.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws