Opslag en transport van verpakte producten

23 november 2016

Deze nieuwsbrief geeft informatie over de voorwaarden in het GMP+ FC scheme over de opslag en het wegtransport van verpakte producten.

Ketengedachte

Het GMP+ FC scheme is gebaseerd op een ketengedachte wat betekent dat alle schakels in de keten hun verantwoordelijkheid nemen en de veiligheid van hun producten / diensten borgen. Dit tonen ze aan met een GMP+ (of gelijkwaardig)certificaat. Alle activiteiten met diervoeder op een locatie moeten zijn beschreven en beheerd met het Feed Safety Management System (FSMS), ook de opslag en transport van verpakte producten.

Verschillen in voorwaarden

Er zijn in het GMP+ FC scheme verschillen in de voorwaarden voor opslag en transport van eigen producten en aangekochte producten maar ook of men zelf verpakte producten opslaat of transporteert en of deze activiteieten worden uitbesteed.de activiteit uitvoert of deze uitbesteed. De grondregel is dat alle activiteiten die een GMP+ gecertificeerde deelnemer met de GMP+ diervoeders uitvoert, geborgd moeten worden in zijn FSMS en meegecertificeerd worden.

Je mag dus eigen opslag en transport van verpakte producten niet uitsluiten van certificatie, ook niet als opslag of transport op andere locaties plaatsvindt. De opslag en het transport van verpakte producten is overigens redelijk eenvoudig te borgen met het FSMS. Bovenstaande draagt bij aan de transparantie.

Als derden worden ingeschakeld voor het transporteren of opslaan van verpakte producten, mag ook gebruik gemaakt worden van niet-gecertificeerde dienstverleners.

Voor de dienst ‘opslag’ zijn de voorwaarden opgenomen in GMP+ BA10 Annex 10. Voor transport is zie hiervoor GMP+ BA10 paragraaf 3.7. Het bedrijf dient afspraken te maken met de niet-gecertificeerde transporteur en toe te zien op correcte naleving.

In onderstaande tabel worden deze verschillen uitgewerkt:

OPSLAG

Door het bedrijf zelf

Door een dienstverlener

Eigen geproduceerde producten

De activiteit valt onder de scope ‘productie’, aanvullend certificeren niet nodig

Gecertificeerd of borgen als poortwachter (optie uit GMP+ BA10 Annex 10)

Aangekochte producten

Moeten worden gecertificeerd met de scope ‘opslag’

Gecertificeerd of borgen als poortwachter (optie uit GMP+ BA10 Annex 10)

 

TRANSPORT

Door het bedrijf zelf

Door een dienstverlener

Eigen geproduceerde producten

Borgen in het FSMS en mee certificeren

Geen GMP+ voorwaarden

Aangekochte producten

Borgen in het FSMS en mee certificeren

Geen GMP+ voorwaarden


Voorbeelden

Om bovenstaande voorwaarden wat duidelijker te maken worden wat praktijk situaties omschreven.

Een GMP+ productielocatie slaat verpakte producten op

Een GMP+ gecertificeerd productie bedrijf dat door hun geproduceerde verpakte producten wil opslaan heeft geen certificatie nodig voor op- en overslag. De activiteit valt onder de scope ‘productie’, dus er is geen aparte scope ‘op- en overslag’ nodig.

Een GMP+ gecertificeerd bedrijf dat op zijn locatie verpakte producten gekocht van derden opslaat

De opslag van de verpakte producten moet geborgd worden met het feed safety management system. Voor de opslag van aangekochte verpakte producten moet het bedrijf gecertificeerd zijn voor de scope ‘op- en overslag’.

Ander GMP+ gecertificeerd bedrijf dat verpakte producten verkoopt

Verkoop verpakte producten

Productielocatie GMP+ gecertificeerd voor productie

 

Een opslaglocatie van een  GMP+ gecertificeerd bedrijf waarop alleen verpakte producten worden opgeslagen

Een opslaglocatie voor verpakte producten dat behoort bij een GMP+ gecertificeerd bedrijf moet voor de scope ‘op- en overslag’ zijn gecertificeerd. Dit is van belang voor de transparantie in de markt.

Opslag verpakte producten

Opslaglocatie onderdeel van een GMP+ gecertificeerd bedrijf

GMP+ gecertificeerd bedrijf

 

Een GMP+ deelnemer die verpakte producten elders wil opslaan

Een GMP+ gecertificeerde producent of handelaar hoeft de dienst ‘opslag van verpakte producten’ niet in te kopen van een GMP+ gecertificeerd bedrijf. De deelnemer kan GMP+ BA10 Annex 10 gebruiken voor het inkopen van de dienst opslag.

Dienst opslag verpakte producten

GMP+ gecertificeerd bedrijf dat verpakte producten wil laten opslaan

Opslaglocatie niet onderdeel van een GMP+ gecertificeerd bedrijf

 

Het zelf transporteren van verpakte producten

Deze activiteit moet onder GMP+ voorwaarden worden geborgd en dient mee gecertificeerd te worden voor de scope ‘wegtransport’.

Een transporteur inschakelen voor het transporteren van verpakte producten

Als een GMP+ gecertificeerd bedrijf de dienst transport inkoopt van een transportbedrijf en hen vraagt om verpakte producten te transporteren dan hoeft dit transportbedrijf niet GMP+ gecertificeerd te zijn.

GMP+ gecertificeerd bedrijf dat verpakte producten wil laten transporteren

Dienst transport verpakte producten

Transportbedrijf niet onderdeel van een GMP+ gecertificeerd bedrijf

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws