Monitoringcijfers 2015 zijn bekend: meer analyseresultaten gedeeld en minder overschrijdingen

03 oktober 2016

GMP+ International analyseert periodiek de analyseresultaten die GMP+ deelnemers in de GMP+ Monitoring database delen met de GMP+ Community. Deze cijfers geven waardevolle informatie, die deelnemers kunnen gebruiken bij het maken van hun bedrijfsspecifieke HACCP-plan. Voor het jaar 2015 zijn de cijfers en conclusies weergegeven in een Monitoring info graphic.

Belangrijke conclusies:

  • 2015 wordt gekenmerkt door een toename van de monsters die gebruikers delen met de GMP+ Community en minder overschrijdingen.
  • Samengevat tonen de monsters uit 2015 - die gedeeld zijn met de GMP+ Community - aan dat de contaminanten: dioxinen, zware metalen, Aflatoxine B1 en dierlijk eiwit goed worden beheerst door de gebruikers van de GMP+ Monitoring database. In bepaalde gevallen waren gevaren niet onder controle. Op basis van de EWS-notificaties, waren de voornaamste risico’s in 2015: pesticiden, microbiologische gevaren en dioxinen/PCB’s.
  • De dioxineresultaten in de GMP+ Monitoring database staan haaks op de EWS-meldingen met betrekking tot het gevaar dioxine. Geconcludeerd hieruit kan worden dat niet alle dioxineresultaten ingevoerd en gedeeld worden in de GMP+ Monitoring database. Dat is jammer, want het gebruik hiervan biedt uw bedrijf vele voordelen!
    We willen u erop wijzen dat voor dioxine, maar ook voor andere contaminanten, specifieke minimale monitoringvoorwaarden zijn vastgelegd in de GMP+ FSA-standaarden: GMP+ BA4 Minimumvoorwaarden inspectie en analyse en GMP+ BA10 Minimumvoorwaarden inkoop . Extra uitleg over Monitoring op dioxine en dioxineachtige PCB’s in vetten en oliën vindt u ook terug in een nieuwsbericht van ons.

Maakt u nog geen gebruik van de GMP+ Monitoring database?

Gebruik maken van de GMP+ Monitoring database biedt uw bedrijf voordelen!

De GMP+ Monitoring database kan zeer nuttig zijn voor bedrijven die het lastig vinden om een goed monitoringplan op te stellen. De GMP+ Monitoring database is een extra (gratis) service die GMP+-gecertificeerde bedrijven kunnen gebruiken om hun monitoringprogramma op te stellen en te beheren, en analyseresultaten te op te slaan, de resultaten te evalueren en deze te delen met andere bedrijven en / of klanten.
Het delen van resultaten met de GMP+ Community heeft grote voordelen. Hoe meer resultaten de GMP+-deelnemers (anoniem) delen met de GMP+ Community, hoe meer informatie beschikbaar is voor alle GMP+ deelnemers! Deze informatie kan worden gebruikt om uw eigen monitoringprogramma op te stellen en te evalueren!

Tips & Tricks

Om het gebruik van de GMP+ Monitoring database nog makkelijker te maken, hebben wij voor u een aantal tips & tricks:

Tip 1: Vraag uw laboratorium om ondersteuning!

Uw laboratorium kan analyseresultaten digitaal insturen, waaronder monsterdetails als productnaam, contaminant en land van oorsprong. U ontvangt een e-mail dat de analyseresultaten beschikbaar zijn. Het enige dat u hoeft te doen is de resultaten goedkeuren en delen met de GMP+ community. Meer informatie over hoe dit werkt, vindt u in de handleiding van de GMP+ Monitoring database.

Tip 2: Bemonstering

Technieken voor bemonstering en monsterpreparatie kunnen een aanzienlijk effect hebben om de betrouwbaarheid van een analyseresultaat. Er dient dan ook extra aandacht te worden gegeven aan de representativiteit van de bemonstering en monsters. Het doel van representatieve bemonstering is het verkrijgen van een fractie van een partij, op dusdanige wijze dat de vaststelling van bepaalde eigenschappen van die fractie representatief zijn voor de eigenschappen van de gehele partij. Duidelijke en actuele procedures voor bemonstering en monsterpreparatie zijn daarom van groot belang. GMP+ International werkt op dit moment aan het bijwerken en verbeteren van de huidige bemonsteringsvoorwaarden.

Tip 3: Monitoring plan

Monitoring is een essentiële voorwaarde voor GMP+-gecertificeerde bedrijven. Het is een belangrijke stap van de HACCP-beginselen, die verplicht geïmplementeerd dienen te worden door alle GMP+-gecertificeerde bedrijven. Monitoring dient gebaseerd te worden op de eigen risicobeoordeling van het bedrijf. Dit zorgt voor flexibiliteit, maar vereist ook dat bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid nemen. GMP+-gecertificeerde bedrijven dienen te resultaten van hun plan te kunnen motiveren en aantonen (aan klanten, auditors, bevoegde overheden, etc).

In de GMP+ Monitoring database kunnen GMP+-gecertificeerde bedrijven hun monitoringprogramma opstellen en beheren, analyseresultaten opslaan, de resultaten evalueren en delen met andere bedrijven en / of klanten.  Het delen van resultaten met de GMP+ Community heeft grote voordelen. Hoe meer resultaten de GMP+-deelnemers (anoniem) delen met de GMP+ Community, hoe meer informatie beschikbaar is voor alle GMP+ deelnemers! Deze informatie kan worden gebruikt om uw eigen monitoringprogramma op te stellen en te evalueren en GMP+ gebruikt het om de eigen GMP+ voorwaarden aan te passen. Het Aflatoxine B1-protocol voor de oogst 2015-2016 is een goed voorbeeld van laatstgenoemde.

Naast de GMP+ Monitoring database, kan de informatie in de generieke Risicobeoordelingen ook nuttig zijn.

Tip 4: Overzicht van productstandaarden

Wist u dat op onze website een overzicht is gepubliceerd van alle van toepassing zijnde standaarden voor diervoeder? Met betrekking tot het monitoringplan dient een deelnemer de meetwaarden waarbinnen de veiligheid van een product kan worden gegarandeerd, bepalen voor ieder monster. Deze waarden worden ook wel de ‘afkeurgrens’ genoemd binnen het GMP+ FC Scheme. Om de afkeuring van producten zoveel mogelijk te voorkomen, zijn er ook actiegrenzen vastgesteld. Zowel de afkeurgrenzen als de actiegrenzen zijn beschreven in GMP+ BA1).

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws