Nieuw D-document “FAQ lijst pesticiden (MRL’s’) in diervoeders”

20 oktober 2016

Feed Support products (FSP) Newsletter 2016 no.5

Bestemd voor: alle GMP+ gecertificeerde bedrijven, certificatie instellingen en consultants

GMP+ International heeft een informatief document opgesteld met betrekking tot pesticiden in diervoeder. Het is een Vraag- en Antwoordlijst (FAQ GMP+ D3.19) inclusief een beslisboom voor de bepaling van MRL in diervoeders.

De aanleiding voor publicatie van deze Vraag & Antwoord-lijst (FAQ-lijst) is dat er vanuit GMP+ deelnemers wereldwijd veel vragen komen over hoe zij de juiste MRL (maximale residulimiet = maximale gehalten van bestrijdingsmiddelen) moeten bepalen. De opgestelde FAQ-lijst geeft antwoord op deze vragen en biedt hulp bij het juist vaststellen van de MRL’s voor pesticiden in diervoeders.

De FAQ-lijst bevat ook een handige beslisboom die als hulpmiddel gebruikt kan worden voor de juiste bepaling van de MRL voor een combinatie bestrijdingsmiddel en product, waaronder enkelvoudige, afgeleide en samengestelde diervoeders. Er zijn handige verwijzingen opgenomen naar bijvoorbeeld de EU Pesticides Database.

Als uw vraag niet in de lijst voorkomt kunt u altijd contact opnemen met GMP+ International via ons contactformulier. Zo nodig kan de FAQ-lijst worden aangevuld.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws