Samenwerking tussen GMP+ International en QS: onaangekondigde audits voor GMP+ FSA producenten

03 oktober 2016

In onze nieuwsbrief van 13 juli 2016 hebben wij u reeds geïnformeerd, dat de samen-werking tussen QS en GMP+ International is voortgezet en uitgebreid. Een belangrijk punt voor QS is dat GMP+ gecertificeerde bedrijven die diervoeders leveren aan QS gecer-tificeerde bedrijven, voorafgaand onaangekondigd geaudit moeten zijn. In het GMP+ Feed Certification scheme zijn inmiddels mogelijkheden opgenomen om uitvoering van een onaangekondigde audit onderdeel te laten zijn.

De onaangekondigde audit is alleen van toepassing voor GMP+ FSA gecertificeerde deelnemers die zijn gecertificeerd voor de scopes:

  • Productie van mengvoeder,
  • Productie van voormengsels,
  • Productie van toevoegingsmiddelen,
  • Productie van voedermiddelen.

Afgesproken is dat de QS-eis ten aanzien van de onaangekondigde audit gaat gelden vanaf 1-7-2017. Dit betekent dat QS gecertificeerde bedrijven vanaf deze datum alleen producten mogen betrekken van GMP+ gecertificeerde bedrijven die voorafgaand onaangekondigd geaudit zijn. De uitvoering van de onaangekondigde audits wordt door middel van registratie in de GMP+ database door de certificatie-instelling gedocumenteerd. De onaangekondigde audit dient eens per certificatiecyclus te worden uitgevoerd.

De voorwaarden van de onaangekondigde audit zijn vastgelegd in de nieuwste versie van de GMP+ C3 Beoordelings- en certificatiecriteria bij GMP+ Certificatie – productcertificatie en GMP+ C6 Beoordelings- en certificatiecriteria bij GMP+ Certificatie – procescertificatie.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws