Relatie tussen GMP+ FSA certificatie en EU-wetgeving

03 oktober 2016

Geregeld ontvangen wij vragen over de relatie tussen EU-wetgeving en de GMP+ voor-waarden, met name door bedrijven buiten de Europese Unie. Voor deze bedrijven is de EU-wetgeving niet altijd direct van toepassing (bijvoorbeeld als er niet geleverd wordt aan de Europese markt), maar toch zien zij in de GMP+ normdocumenten (dit zijn de B- en BA-documenten) verwijzingen naar EU-wetgeving staan. In een aantal gevallen zijn voorwaarden uit de EU-wetgeving zelfs volledig overgenomen in de standaarden. In deze nieuwsbrief meer uitleg over de relatie tussen GMP+ FSA certificatie en EU-wetgeving.

Basis eis: U moet voldoen aan wetgeving!

In hoofdstuk 2 van alle B-documenten uit het GMP+ Feed Certification scheme is de basiseis opgenomen dat ieder bedrijf actief in de diervoedersector moet voldoen aan relevante wetgeving. Dit heeft zowel betrekking op wetgeving die geldt in eigen land als op wetgeving in het land waar het diervoeder op de markt wordt gebracht. Echter, omdat GMP+ Feed Safety Assurance certificatie wereldwijd toepasbaar is, is het onmogelijk om alle wetgeving wereldwijd te volgen en op te nemen in het GMP+ FC scheme. Hierdoor blijft het de verantwoordelijkheid van iedere deelnemer om ervoor te zorgen dat volledig aan de desbetreffende diervoederwetgeving wordt voldaan.

EU-wetgeving

Omdat het merendeel van de GMP+ deelnemers actief is in Europa én Europa ook vergevorderde wetgeving heeft over het borgen van diervoederveiligheid, is in de GMP+ normatieve documenten EU-wetgeving opgenomen.

Een aantal voorbeelden:

GMP+ BA1 Specifieke voederveiligheidsnormen

In dit document zijn de voederveiligheidsnormen opgenomen die door alle GMP+ deelnemers gebruikt moeten worden om te bepalen of een diervoeder veilig is of afgekeurd moet worden. Bron voor het merendeel van deze voederveiligheidsnormen is EU-wetgeving. Dit is ook te zien in de bronvermelding bij de voederveiligheidsnormen. Door deze (EU) normen op te nemen in de GMP+ voorwaarden, zijn deze normen van toepassing voor alle GMP+ deelnemers, ook voor deelnemers buiten de EU.

GMP+ BA3 Minimumvoorwaarden negatieve lijst

Vanuit EU-wetgeving zijn bepaalde producten verboden om te gebruiken als diervoeder (of te gebruiken in de productie van diervoeders). Deze verboden producten zijn opgenomen in GMP+ BA3 Minimumvoorwaarden negatieve lijst. Ook GMP+ bedrijven in landen buiten Europa mogen deze in de EU verboden producten NIET gebruiken.

GMP+ BA4 Minimumvoorwaarden inspectie en analyse

Ook in dit document staat een voorbeeld over het opnemen van EU-wetgeving en het hiermee van toepassing maken voor alle GMP+ deelnemers; het protocol voor monitoring op dioxine en dioxineachtige PCB’s in vetten en oliën. De gevraagde analyses gelden hier zowel voor GMP+ bedrijven die in Europa gevestigd zijn als GMP+ bedrijven die buiten Europa gevestigd zijn.

Is EU-wetgeving daarmee ook van toepassing voor bedrijven buiten Europa?

Inderdaad, indien EU-wetgeving is opgenomen in de GMP+ voorwaarden is dit dus van toepassing op alle GMP+ deelnemers, overal ter wereld. Alleen wanneer nationale wetgeving strenger is dan de voorwaarden vanuit GMP+ FSA certificatie, dient de GMP+ deelnemer uiteraard deze strengere nationale voorwaarden vanuit de wetgeving te respecteren. In alle andere gevallen (minder strenge of geen nationale wetgeving) dient de GMP+ deelnemer de GMP+ voorwaarden te volgen, ongeacht waar het bedrijf gevestigd is en waar geleverd wordt.

In landen waar minder strenge wetgeving is voor diervoederveiligheid, wordt hiermee toch hetzelfde niveau aan borging van diervoederveiligheid gerealiseerd. Zo zorgen we ervoor dat een GMP+ FSA certificaat buiten Europa hetzelfde betekent als binnen Europa.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neemt u contact met ons op via ons.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws