GMP+ International en SecureFeed gaan intensiever samenwerken

11 oktober 2016

Met behoud van hun eigen onafhankelijkheid en zelfstandigheid gaan GMP+ International en SecureFeed intensiever samenwerken. Dat maken beide organisaties vandaag bekend bij hun aangesloten gecertificeerde bedrijven en deelnemers. De samenwerking richt zich vooral op uitwisseling van gegevens en informatie, voor zover de vertrouwelijkheid dit mogelijk maakt.

De komende vier maanden werken beide organisaties het plan voor verdergaande samenwerking uit. In de dagelijkse praktijk is er al veelvuldig contact en afstemming over de beheersing van risico’s bij diervoederbedrijven en, als het aan de orde is, bij incidenten met (grondstoffen voor) diervoeders. Dit is te verbreden en verdiepen door onder meer werkprocessen en databanken op elkaar aan te laten sluiten.

Het doel is efficiency en kostenbesparing door doublures in werkzaamheden weg te nemen. Op korte termijn zal er één gezamenlijk aanspreekpunt (‘loket’) voor de bedrijven gecreëerd worden. Op termijn is een gezamenlijke backoffice niet uitgesloten. Sowieso behouden de organisaties hun eigen zelfstandige positie en governance structuur. Begin 2017 zullen de exacte uitwerking en fasering concreter zijn ingevuld.

Certificatie voor GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) is één van de voorwaarden voor deelname aan SecureFeed. Voor het GMP+ FSA-certificaat  zijn bedrijven in alle schakels van de diervoederketen verplicht om risicoanalyses uit te voeren en het resultaat van hun risicobeheersing te monitoren. Bedrijven die voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen rechtstreeks leveren aan veehouders, voeren die risicoanalyses en monitoring gezamenlijk uit via SecureFeed.

SecureFeed is sinds begin 2015 operationeel en heeft circa 375 volledige Nederlandse deelnemers en 23 aspirant-deelnemers. Samen vertegenwoordigen die 100% van de Nederlandse productie van mengvoeders, bijna 100% van de Nederlandse productie van vochtrijke diervoeders en ruim 80% van de foeragehandel. GMP+ International bestaat sinds begin 2010 als zelfstandige organisatie en kent in meer dan 85 landen ruim 15.700 GMP+ FSA-gecertificeerde bedrijven.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws