Publicatie GMP+ normatieve documenten

08 september 2016

GMP+ International heeft met het Subcommittee Certification & Compliance intensief samengewerkt om nieuwe normatieve documenten voor het gebruik van GMP+ Logo’s en Certificatie voorwaarden af te ronden. Vervolgens zijn de betreffende normatieve documenten goedgekeurd door het International Expert Committee en door de Raad voor Accreditatie (RvA, alleen GMP+ A3 en C11). Als gevolg hiervan publiceert GMP+ International de volgende nieuwe normatieve documenten. Hieronder vermelden wij de belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen.

GMP+ A3 GMP+ Logo’s/Handelsmerken.

- Omdat GMP+ International altijd eigenaar blijft van het GMP+ Logo’s/Handelsmerken geeft GMP+ International de gebruikers het exclusieve recht het GMP+ Logo’s/Handelsmerken te gebruiken. De GMP+ voorwaarden met betrekking tot de traceerbaarheid van het GMP+ Logo door middel van het toevoegen van de letters FSMS en het unieke registratie nummer van de gebruiker komen hiermee te vervallen (hoofdstuk 3)
- Duidelijkheid (inclusief richtlijnen) voor het gebruik van het GMP+ Logo’s/Handelsmerken (artikel 3.1).
- Misbruik van GMP+ Logo’s/Handelsmerken (hoofdstuk 4).

Let op: het GMP+ A3 document is een tijdelijke document geldig gedurende de overgangsperiode voor de overgang van het GMP+ FC schema FSA module van ISO/IEC 17065 naar ISO/IEC 17021 en ISO/TS 22003. Deze periode eindigt ongeveer 4e kwartaal 2020. Als deze periode wordt verlengd, zullen wij u informeren.

GMP+ C3/C6 Beoordeling- en certificatiecriteria bij GMP+ certificatie – product/proces certificatie.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:
- Uitbreiden van de mogelijkheden om buiten de reguliere audits tussentijds de scopes van GMP+ deelnemers uit te breiden (artikel 2.2)
- De voorwaarden van de onaangekondigde audits zijn geborgd, inclusief de minimum verplichte audit tijden (artikel 2.4 en Annex 2).
- De voorwaarden van de her-controle zijn aangepast (artikel 2.7)
- De voorwaarde van de audit rotatie voor het uitvoeren van GMP+ audits is aangepast (artikel 2.8)
- Een nieuw GMP+ certificaat template (gecombineerd met tijdelijke acceptatie) (artikel 2.10)
- Duidelijke en meer transparante beoordelingscriteria en maatregelen voor Feed Safety Assurance (Annex 1) en Feed Responsibility Assurance (alleen Annex 1 van GMP+ C6). De kritische non-conformiteiten zijn aangepast met betrekking tot de verplichte EWS melding, verscherpt toezicht en schorsing behoren nu tot de mogelijkheden.
- Uitbreiding voorwaarden om in aanmerking te komen voor audit tijd reductie (Annex 2)
- Nieuwe audit tijden voor het beoordeling van Poortwachtersdossiers (Annex 2)
- Het toevoegen van audit doelstellingen (Annex 3)
- Multi-site voorwaarden voor Feed Responsibility Assurance zijn toegevoegd (Annex 4 GMP+ C6)
- De bijlage van de voor toepassing zijnde documenten zijn gelijk getrokken (Annex 5).

GMP+ C11 Wijze van en Criteria voor toezicht certificatie instellingen.

Dit is een geheel nieuw document gebaseerd op het integriteitsbeleid welke GMP+ International eind 2014 op de website (link) heeft gepubliceerd. Als opvolging heeft GMP+ International ervoor gekozen de GMP+ C2 op de dag van publicatie van de GMP+ C11 met onmiddellijke ingang in te trekken.

GMP+ C7 Beoordelings- en certificatie / inspectiecriteria bij GMP+ certificatie / inspectie –  aanvullende scopes.

In de nieuwe versie van dit document zijn verwijzingen aangepast en hebben er tekstuele aanpassingen plaatsgevonden. Er zijn geen significante wijzigingen doorgevoerd.

Implementatiedatum:

In ieder document staat de implementatiedatum van deze nieuwe voorwaarden (ter toelichting) in de tabel Historie van het document. Het nieuwe GMP+ certificaatsjabloon (gecombineerd met tijdelijke acceptatie), is van toepassing vanaf 1 januari 2017, maar dient geïmplementeerd te worden aan het begin van iedere certificatiecyclus (hercertificatie audit).

Vanwege de vertalingen zullen de Nederlandse en Duitse versie van genoemde documenten later dit jaar worden gepubliceerd.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws