Hoe kunt u eenvoudig rapportages maken van uw monitoringdata?

08 september 2016

Als onderdeel van HACCP voert u, individueel of als onderdeel van een collectief, een monitoringsprogramma uit. GMP+ International biedt u de optie om deze monitoringsda-ta te beheren in de GMP+ Monitoring database. Om een overzicht van uw data te krijgen is een rapportagetool opgenomen in de database. In deze nieuwsbrief leest u alles over de rapportagemogelijkheden en informeren we u over het delen van uw monitoringdata.

Standaard rapportages

In de GMP+ Monitoring database zijn een viertal standaard rapportages opgenomen, die gebruikt kunnen worden voor het bekijken van de data in de GMP+ Monitoring database. Deze rapportages bevatten alle (anoniem) gedeelde resultaten uit de GMP+ Community en zijn alleen te gebruiken voor gebruikers die zelf ook analyseresultaten (anoniem) delen met de GMP+ Community. Door informatie te delen, kunt u dus ook data van anderen gebruiken.

Rapportage alle (on)gewenste stoffen per product

Met deze rapportage kunt u een overzicht maken van een product in combinatie met alle (on)gewenste stoffen waarvan een resultaat beschikbaar is. Zo kunt u in één overzicht bekijken welke (on)gewenste stoffen er zijn onderzocht in een bepaald product.

Rapportage combinatie (on)gewenste stof & product

Met deze rapportage kunt u meer in detail bekijken – per herkomstland - welke resultaten er zijn binnengekomen van een (on)gewenste stof in een bepaald product. Hierdoor is een vergelijking te maken tussen de resultaten van het ene herkomstland ten opzichte van het andere herkomstland.

Overzicht combinatie (on)gewenste stof & product

Waar de voorgaande rapportage nog een samenvatting is van alle ingestuurde resultaten, kunt u in deze rapportage alle individuele ingestuurde waarden raadplegen.

Rapportage benchmark

Met deze rapportage kunt u uw analyseresultaten vergelijken met de resultaten van de groep waar u deel van uitmaakt èn met de GMP+ community. Voorwaarde hiervoor is dat u deel uitmaakt van één of meerdere groepen en dat u inzicht heeft in de resultaten van de GMP+ community.

Alle rapportages zijn te downloaden als csv bestand en te openen in Excel. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van Excel (bijvoorbeeld filteren en sorteren) kunt u hier naar eigen inzicht  rapportages van maken. U kunt de rapportages ook op het scherm bekijken.

Export van eigen resultaten en resultaten van de groep

Naast bovengenoemde rapportages is er ook de mogelijkheid om een export te maken van alle eigen (definitief gemaakte) monsters in de GMP+ Monitoring database. Deze maakt u door in het hoofdscherm van ‘Mijn monitoring’ te klikken op de button ‘Downloaden resultaten vestiging’. Door het vinkje van groepsmonsters aan te zetten kunt u in deze download ook de monsters opnemen die zijn gedeeld vanuit de groep waar u deel van uitmaakt.

Nieuw in deze rapportage is dat u vanaf nu ook kunt zien of u het monster al gedeeld heeft met de GMP+ Community en/of met een groep. Dit helpt u snel inzage te krijgen in welke resultaten u (anoniem) gedeeld heeft en welke resultaten alleen voor uzelf beschikbaar zijn. Ook kunt u deze rapportage gebruiken om uw auditor eenvoudig en snel te laten zien dat u heeft voldaan aan de verplichting tot het delen van bepaalde resultaten. Deze verplichting is bijvoorbeeld opgenomen in een aantal monitoringsprotocollen uit GMP+ BA4 en poortwachtersprotocollen uit GMP+ BA10.

Heeft u nog vragen of behoefte aan meer informatie over de GMP+ Monitoring database? U kunt veel informatie en antwoorden op vragen vinden in de handleiding en vraag & antwoord-lijst. Ook kunt contact opnemen met onze helpdesk: vul daarvoor in of bel met + 31 (0) 70 3074120.

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws