Ketenaanpak

donderdag 26 juli 2018

Een van de geweldige privileges van het feit dat ik Managing Director ben bij GMP+ International is dat ik de hele wereld rond mag reizen en al die mensen mag ontmoeten die ervoor zorgen dat ons schema werkt. Eerder dit jaar kwam ik in Bangkok een Mexicaanse verkoper van de Yucca schidigera tegen, een plant die inheems is in de woestijngebieden van Noordwest Mexico en het Zuidwesten van de Verenigde Staten. Hij vertelde me dat hij zijn collega’s hem in 2012 hadden verteld dat een GMP+ Feed Safety-certificaat de beste manier was waarop hij zijn bedrijf buiten zijn thuismarkt kon laten groeien.

Blog 1 - Chain management

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

In het begin, toen het bedrijf de eerste stappen zette richting het behalen van het GMP+ Feed Safety Assurance (FSA) certificaat moesten ze daar wel even aan wennen. Uiteindelijk hebben ze het GMP+ FSA certificaat behaald en vijf jaar later stond de verkoper hier trots te vertellen dat zijn bedrijf enorm gegroeid is als direct gevolg van de GMP+ FSA certificatie. De verkoop en het aantal landen waarmee zijn bedrijf zaken doet, zijn meer dan verdubbeld. Hun interne operaties zijn significant verbeterd. En tegenwoordig, vertrouwde hij mij met een knipoog toe, verheugen ze zich er zelfs op om de nationale inspecteurs en klanten een rondleiding in hun bedrijf te geven.

Ketenaanpak

Ik dacht terug aan hoe het 25 jaar geleden allemaal begon. Als iemand in 1992 zou hebben voorspeld dat de nationale code voor Good Manufacturing Practices die we hadden samengesteld zich uiteindelijk zou ontwikkelen tot een schema dat bedrijven tot aan Mexico kon helpen bij het beheersen van diervoeder-veiligheid, dan had ik hem of haar voor gek verklaard. Toch is dat het pad dat we de laatste 2,5 decennia hebben bewandeld: we zijn van ‘slechts’ beheersing naar een wereldwijde verantwoordelijke ketenaanpak gegaan.

Terugkijkend zijn er vier hoofdredenen waarom GMP+ FSA certificatie het zo goed heeft gedaan. De belangrijkste is het feit dat in Nederland, waar de oorsprong van GMP+ FSA ligt, 75 procent van alle voedermiddelen geïmporteerd werd van overal ter wereld; en 60 procent van al het geproduceerde voedsel van dierlijke oorsprong wordt geëxporteerd. Dit gaf het certificatieschema, dat destijds slechts nog een code was, een sterke trigger om de beheersing van diervoederveiligheid te verbeteren, terwijl tekortkomingen eveneens werden gezien als een solide startpunt voor internationale groei.

Incidenten

Daarnaast was, ondanks het feit dat het begon als een code voor de productie van mengvoeder, de gehele Nederlandse diervoederketen betrokken bij de oprichting. Dit hield in dat alle deelnemers al bekend waren met het schema toen de tijd rijp was om het schema uit te breiden en hen erbij te betrekken. Een derde reden dat GMP+ FSA-certificatie gegroeid is tot wat het nu is, was dat er een aantal grote incidenten plaatsvond in de branche, waarmee een hoop negatieve media-aandacht gemoeid was. Iedereen in de sector was ervan overtuigd dat er meer gedaan moest worden om veilig diervoeder in de gehele leverketen te borgen. Voeg daaraan toe de voortdurende internationalisering van de diervoedersector, welke de noodzaak voor geharmoniseerde voederveiligheidsnormen duidelijk maakte, en er ontstaat een vruchtbare bodem voor het ontwikkelen van een wereldwijd certificatieschema voor diervoeder.

Ik ben trots op de beslissingen die genomen zijn door het bestuur van het Productschap Diervoeder (voormalig eigenaar van het schema) die hebben geleid tot de implementatie van een unieke ketenaanpak en op de toegenomen internationale betrokkenheid door middel van de oprichting van onze expert comités. GMP+ FSA heeft zich ontwikkeld tot een erepenning; een schema waar bedrijven niet alleen bij willen horen, maar waar ze ook actief aan deelnemen en promoten bij anderen. Ik ben ook trots op – en enorm dankbaar voor – alle partijen die GMP+ FSA maken tot wat het vandaag is; het meest uitgebreide en betrouwbare certificaat voor veilig diervoeder. Aan de meer dan 20.000 deelnemers en hun werknemers, de certificatie-instellingen, onze Internationale expert comités, geregistreerde adviseurs en nationale vertegenwoordigers: ongelooflijk bedankt. 

We verheugen ons erop met u te blijven samen werken in de komende jaren, en samen nieuwe uitdagingen in de internationale diervoedermarkt het hoofd te bieden, zoals we dat al 25 jaar doen. Laten we dat doen met meer vastberadenheid dan ooit, zodat we een wereld achterlaten waar onze kinderen en kleinkinderen trots op kunnen zijn. Een wereld waarin diervoederveiligheid niet langer een belofte is, maar een realiteit, ongeacht waar men woont.