Diervoederveiligheid is een teamprestatie

maandag 30 september 2019

Individuele diervoederbedrijven ontvangen certificaten voor GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA). Maar diervoederveiligheid bestaat níet bij gratie van de prestaties van afzonderlijke bedrijven; diervoederveiligheid kan alleen bestaan door te opereren als keten.

Blog 10 - Feed safety is a team effort

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

‘Samen’ is een van de kernwaarden van GMP+ International. Voor nieuwkomers komt dat soms als verrassing. Immers, de standaarden van GMP+ FSA richten zich voornamelijk op de interne processen van individuele bedrijven: als een organisatie zijn eigen risicoanalyses en veiligheidsprocedures op orde heeft, ontvangt het een GMP+ FSA-certificaat.

Geen ivoren toren

Maar veilig diervoeder ontstaat nooit in een vacuüm en een certificatieschema maak je niet vanuit een ivoren toren. Betrokkenheid van deskundigen uit het bedrijfsleven is essentieel. Wereldwijd hebben we 39 partnerships met brancheorganisaties uit de diervoedersector, veehouderij en verwerkende industrie. Zij helpen GMP+ International bij de ontwikkeling van het schema en promoten bij hun eigen achterban bewustwording rond diervoederveiligheid.

Bouwen aan vertrouwen

Onze partnerships beslaan een breed scala van de internationale diervoedersector in de keten. Als GMP+ International zoeken we continu naar brede steun. Partners zijn onmisbaar als het gaat om het opbouwen van vertrouwen, vooral in groeimarkten. 
Samenwerking kan bestaan uit het organiseren van seminars en workshops, of uit deelname aan een van de diverse expertcomités van GMP+ International. Die vertegenwoordigen verschillende onderdelen van de diervoederketen en hebben inspraak over de inhoud van het schema.

Poolse inbreng

De samenstelling van deze comités weerspiegelt nog de herkomst van GMP+ International; de meeste leden zijn afkomstig uit Nederland of Duitsland. Ook hebben we afstemming met kwaliteitssystemen in de veehouderij, zoals IKB’s in Nederlands, QM Milch in Duitsland.

Maar verandering is op komst. De deelname van Poolse bedrijven aan GMP+ FSA is de afgelopen jaren hard gegroeid en sinds kort is er het eerste Poolse partnership: met Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, ofwel de Polish Beef Association, beheerder van een kwaliteitslabel voor rundvleesproductie (QMP). Dit gaat de vraag naar GMP+ FSA gecertificeerde voerleveranciers in Polen versterken. Het gaat ook een bijdrage leveren aan het imago van Pools rundvlees, dat in toenemende mate wordt geëxporteerd.

Voor GMP+ International is cruciaal dat wij iedereen bij het schema betrekken. Het is dan ook alleen maar logisch dat de Poolse inbreng – en die van andere groeieconomieën – in ons schema de komende jaren zal groeien. De verwachting is dat wij binnenkort onze tweede Oekraïense partner in de diervoederketen mogen verwelkomen. Hoe breder het draagvlak, hoe dichterbij ons doel: Feed Safety Worldwide. Dat bereiken we alleen sámen.