Rapport FAO/WHO bevestigt onze missie

donderdag 19 december 2019

Het duurde meer dan vier jaar, maar in november publiceerden de Food and Agriculture Organization (FAO) en de World Health Organization (WHO) van de Verenigde Naties eindelijk hun rapport van de expertmeeting over voederveiligheid die plaatsvond in mei 2015. Ons geduld werd beloond: De conclusies en aanbevelingen geven de missie van GMP + International een boost.

Blog 13 - FAO/WHO expert report affirms our mission

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

In mei 2015 kwamen experts van over de hele wereld bijeen in Rome, Italië, om de stand van kennis over gevaren rond diervoeders te evalueren. De besproken onderwerpen omvatten chemische gevaren, biologische gevaren, fysische gevaren en methoden voor analyse en bemonstering.

Ketenaanpak

Vier-en-een-half jaar later publiceerden de FAO en de WHO de uitkomst van deze bijeenkomst, een expert rapport met 263 pagina's getiteld ‘Hazards associated with animal feed; Report of the Joint FAO/WHO expert meeting’. Volgens de experts is de uitdaging niet alleen om aan de groeiende behoefte aan diervoeder te voldoen, maar ook om de veiligheid ervan te waarborgen en zo bij te dragen aan de veiligheid van de gehele voedselketen’.

Het rapport vermeldt dat verontreinigingen en andere gevaren kunnen optreden 'tijdens de productie, bewerking, verwerking, opslag, transport en gebruik van diervoeders'. Ik voel mij aangemoedigd door de erkenning van het belang van een ketenaanpak. Aangezien dit sinds 2000 de kern vormt van ons voederveiligheidsschema. Onze ketenaanpak biedt veiligheidsmaatregelen van begin tot eind, van inzameling tot productie. Het is belangrijk dat risico's worden beheerst waar ze zich voordoen om problemen verderop in de keten te voorkomen.

Richtlijnen

De groeiende vraag naar voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong vereist een internationale strategie om de risico's te bestrijden die gepaard gaan met een verhoogde productie-output, vooral in een tijdperk waarin klimaatverandering kan leiden tot meer mycotoxinebesmettingen. Het rapport beveelt daarom FAO en WHO aan om richtlijnen te ontwikkelen voor de preventie en beheersing van voor diervoeders geïdentificeerde gevaren.

Met bijna drie decennia ervaring in de voederveiligheidsindustrie en meer dan 18.000 GMP+ FSA gecertificeerde bedrijven wereldwijd, is GMP+ International bereid en in staat om bij te dragen aan deze strijd. We blijven alle partijen in onze gemeenschap ondersteunen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en hun steentje bij te dragen aan het veilig houden van diervoeders. Kunnen we in 2020 weer op jullie allen rekenen?

Namens ons hele team bij GMP+ International wens ik u een prettige feestdagen.