De integriteit van GMP+ FSA verankeren

maandag 26 augustus 2019

Alle bedrijfsaudits voor GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) worden uitgevoerd door onafhankelijke Certificatie Instellingen (CI’s) die geaccepteerd zijn door GMP+ International. Met 33 CI’s en ongeveer 372 GMP+ auditoren overal ter wereld, garanderen wij de integriteit van ons schema. Maar certificatie door derden brengt ook uitdagingen met zich mee.

Blog 9 - Anchoring the integrity of GMP+ FSA

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

Toen GMP+ International werd opgericht in 1992 (onder de naam Good Manufacturing Practices, of GMP) voerden wij de audits zelf uit. Dat was op dat moment niet meer dan logisch. GMP was een startup met slechts een paar dozijn gecertificeerde bedrijven en was uitsluitend opgericht voor de Nederlandse diervoedermarkt.

Toen onze doelgroep veranderde, begonnen ook wij te veranderen. Reeds in 1998 verkregen de eerste Duitse diervoederbedrijven certificaties. Het belangrijkste was de uitbreiding van de certificatie scope, om de gehele leverketen voor diervoeder te omvatten, waaronder transport, op- en overslag vanaf 2000, toen het werd omgezet naar GMP+ FSA. Door de wereldwijde inkoop van voedermiddelen, groeide de interesse in onze certificatie. Met deze internationale uitbreiding kwam ook het besef dat we audits niet langer zelf zouden kunnen blijven uitvoeren met ons (toen) kleine team in Nederland.

Scheiding der machten

Daarnaast waren er vraagstukken met betrekking tot overheid en integriteit. Een scheiding der machten genoot de voorkeur, want in de praktijk was het erg complex om zowel de “wetgever” als de magistraat te zijn. We waren ervan overtuigd dat wij, als de instelling die de standaarden definieert, onpartijdig moesten optreden met betrekking tot het auditproces.

In 1999 werden de eerste audits uitgevoerd door externe partijen voor de Duitse markt. Vier jaar later, in 2003, zijn we volledig overgestapt op certificatie door derden. Met hun onafhankelijke en enorme internationale netwerk, bieden Certificatie Instellingen de kennis en efficiëntie die nodig is om deze essentiële taak uit te voeren. De acceptatie van 3 nieuwe Certificatie Instellingen in 2019 (uit India, Polen en Denemarken) is een duidelijk signaal dat bewustwording rond en interesse in voederveiligheid en GMP+ FSA nog altijd groeit.

Integriteit van de certificatie

Vanaf de start van de certificatie door derden, hebben we een beleid en programma geïmplementeerd om de integriteit van het proces te waarborgen. Want audits laten uitvoeren door derden, brengt ook extra verantwoordelijkheden voor ons met zich mee.

Dit begint met duidelijke regels voor certificatie, met minimum audittijden en frequentie, classificatie van nonconformities, enzovoort. De kwalificatie van auditoren en het beoordelen van audits door middel van regelmatige examens is daar ook een belangrijk onderdeel van. Daarnaast voeren we ook audits uit op het certificatieproces, waaronder de auditoren. Dat betekent het bijwonen van audits, parallel audits bij bedrijven en het organiseren van jaarlijkse kantooraudits op het hoofdkantoor van de CI’s.

Zoals ieder certificatieschema, valt of staat GMP+ FSA met z’n onafhankelijkheid en integriteit. Certificatie Instellingen borgen deze principes op een manier die GMP+ International zelf nooit zou kunnen doen. Hun vaardigheden en passie geeft een essentiële boost aan ons doel: Wereldwijde Voederveiligheid.