Waarom duurzaam diervoeder?

dinsdag 30 januari 2024

Onze groeiende focus op duurzaamheid heeft veel parallellen met onze oorsprong in voederveiligheid.

Why sustainable feed?

Onze community erkent dat duurzaamheid de uitdaging van onze generatie is. Het komt dan ook niet als een verrassing dat we gevraagd zijn om onze taak te vervullen.

De industrie wil onze steun, omdat we de sector kennen. We kennen de uitdagingen, de unieke dynamiek en het potentieel. Als onafhankelijke organisatie kunnen we ook helpen om initiatieven en inspanningen te combineren op praktische en zinvolle manieren die de diverse en internationale community weerspiegelen die we zijn.

Dit is wat we al jaren doen.

Historische parallellen

Dertig jaar geleden was het idee van een veiligheidsstandaard die niet alleen de hele diervoederketen omvatte, maar ook wereldwijd werd geaccepteerd, bijna ongelooflijk. Maar zoals bij elke innovatie, hebben early adopters de weg gewezen en het mogelijk gemaakt voor de hele sector om te moderniseren.

Sommige bedrijven in de jaren 90 vonden echter dat voederveiligheid geen gecoördineerde reactie nodig had. Sommigen vonden dat het aan de afzonderlijke bedrijven moest worden overgelaten om het op te lossen, of aan de marktwerking, of aan de wetgeving. Sommigen vonden dat het helemaal geen belangrijk onderwerp was en dat het het geld of de moeite niet waard was.

De discussies die we vandaag de dag horen over duurzaamheid in diervoeder komen ons bekend voor.

Dus waarom zouden we een vergelijkbare benadering van duurzaam diervoeder hanteren als bij veilig diervoeder?

Een internationale markt

Ten eerste omdat diervoeder geen grenzen kent.

Er was behoefte aan betrouwbare consistentie in de resultaten op het gebied van voederveiligheid op internationale schaal om de realiteit van de industrie te weerspiegelen. We zien de eerste versies van nationale en regionale duurzaamheidswetgeving in werking treden. Maar terwijl de lokale wetgeving een inhaalslag maakt, blijft de diervoedermarkt echt mondiaal.

Net zoals veiligheid internationaal moest zijn, geldt dat ook voor duurzaamheid. Als we als sector de resultaten definiëren en de kaders en hulpmiddelen ontwikkelen voor bedrijven om aan die resultaten te voldoen, helpt dat de hele sector om op gelijke voet te spelen en meer betrouwbare, consistente en vergelijkbare effecten te bereiken.

Krachten bundelen

Ten tweede omdat gefragmenteerde inspanningen niet werken.

Veel bedrijven in de diervoedersector hadden veiligheidsprocessen, maar die waren niet consistent in de hele keten. Dit betekende dat de reputatie van onze hele sector afhing van de zwakste schakel in de keten.

Op dezelfde manier doen veel bedrijven tegenwoordig hun eigen ding op het gebied van duurzaamheid. Het niveau en de reikwijdte van de innovatie is echt indrukwekkend en het is begrijpelijk dat veel bedrijven hun duurzaamheidsinitiatieven gebruiken om zich te onderscheiden in een concurrerende markt. Maar zolang we deze inspanningen niet bundelen, wordt impact altijd over het hoofd gezien en gemakkelijk genegeerd.

Vooruitlopen op de curve

En ten derde omdat naleving alleen niet genoeg is.

Dertig jaar geleden koos de sector ervoor om eigenaarschap te nemen van onze reactie op de diervoederschandalen van die tijd. Dat maakte de daaropvolgende standaarden beter op maat en praktischer, en uiteindelijk kreeg de sector terecht de eer voor de ommekeer.

Wij zijn voorstander van een proactieve benadering van duurzaamheid, in plaats van te wachten tot wetgeving de regels maakt. Als onze sector daarentegen proactief te werk gaat, kunnen we dat beter doen op een manier die recht doet aan onze unieke uitdagingen, kenmerken en overwegingen.

Onze bijdrage

Hoe zien wij onze bijdrage als GMP+ International? We willen het bundelen van inspanningen vergemakkelijken en de community op het gebied van duurzaamheid ondersteunen om verder te gaan dan naleving.

Als onafhankelijke organisatie willen we de innovatie en het initiatief van onze community samenbrengen om de uitdaging aan te gaan. We willen leiders uit de sector samenbrengen om te werken aan een aanzienlijke vermindering van de CO2-voetafdruk van onze leverketens, en we verwachten in de toekomst nog veel meer discussies te organiseren over andere duurzaamheidsinitiatieven zoals circulariteit of het gebruik van diervoeder op basis van insecten

Soortgelijke discussies hebben al geleid tot praktische standaarden die je vandaag de dag in je bedrijf kunt gebruiken. Of het nu gaat om onze gevestigde standaarden voor de inkoop van verantwoorde soja, non-GMO diervoeder, of onze pilot met een CO2-voetafdrukstandaard, onze standaarden zijn er om je in staat te stellen de volgende stap te zetten.

De duurzaamheidsuitdaging is niet abstract of ver weg, maar hier en nu. We krijgen de kans om deze uitdaging aan te gaan en ik kijk ernaar uit om meer te vertellen over hoe GMP+ International het komende jaar zowel veilig als duurzaam diervoeder zal ondersteunen.

Your comment