Aflatoxine B1: wijziging in risicoprofiel Slowakije

maandag 13 maart 2017

Als gevolg van de evaluatie van de beschikbare analyseresultaten van Aflatox-ine B1 in maïs heeft GMP+ International samen met andere geaccepteerde schemahouders het risicoprofiel voor Aflatoxine B1 aangepast. Voor Slowakije betekent dit dat het risico van ‘Midden’ naar ‘Laag’ gaat. Dit betekent dat maïs uit Slowakije minder frequent geanalyseerd hoeft te worden, omdat het risico op de aanwezigheid van Aflatoxine B1 nagenoeg nihil is. Het gewijzigde proto-col treedt in werking op 13 maart 2017.

Wat kunt u doen?

Om landen opnieuw te kunnen indelen is het belangrijk dat zoveel mogelijk GMP+ deelnemers hun analyseresultaten invoeren in de GMP+ Monitoring database en daar delen met de GMP+ Gemeenschap.Let er bij het aanleveren van deze gegevens wel op dat de herkomst van de mais correct wordt weergegeven en dat de gevonden aflatoxinegehalten in de juiste eenheid (mg/kg) worden ingevoerd.

Het analyseren van monitoringresultaten vormt een inspiratiebron voor GMP+ International om in haar communicatie potentiele risico’s te benadrukken en FSP producten te ontwikkelen die afzonderlijke bedrijven en de diervoederindustrie als geheel veerkrachtiger maken, zodat er beter omgegaan kan worden met de dagelijkse uitdagingen die komen kijken bij het leveren van veilig diervoeder voor veilig voedsel.